Voor professionals
Themadossiers | Programma Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger

Logo Nu Niet ZwangerHet programma Nu Niet Zwanger ondersteunt mensen in kwetsbare omstandigheden om een bewuste keuze te maken over het moment van kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. De ondersteuning bestaat uit actieve begeleiding door professionals, beginnend met een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie als start.

Professionals sluiten hiermee aan bij de dagelijkse leefwereld van de cliënt en bespreken met hen welke vragen, emoties, ideeën en drempels er zijn.

Voor wie is Nu Niet Zwanger bedoeld?

Het programma Nu Niet Zwanger richt zich op cliënten én professionals:

 • Professionals die werken in bijvoorbeeld de verslavingszorg, GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg, vrouwenhulpverlening, GGD, wijkteams, dak- en thuislozenzorg, jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijk werk en bij Veilig Thuis.
  Deze professionals hebben een vertrouwensrelatie met hun cliënt en werken aan diens stabiliteit. Vanuit die persoonlijke relatie kunnen zij het gesprek aangaan over zaken rond kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.
 • Cliënten, zowel mannen als vrouwen, in de vruchtbare leeftijd die veelal een complex leven hebben door bijvoorbeeld een verslaving, psychische problemen, een verstandelijke beperking of problematische schulden. Vaak is er een combinatie van deze problemen.
  Hun leven wordt bepaald door de hectiek van de dag en daardoor is het lastig om zelf de regie te nemen over de situatie. Als ze hun kinderwens willen uitstellen, blijkt dat het ingewikkeld is om anticonceptie te regelen. Soms is hun kennis over anticonceptie beperkt of onjuist, door bijvoorbeeld achtergrond en opvoeding.

Samenwerken

Het team Nu Niet Zwanger bouwt aan een netwerk van organisaties binnen het sociale en medische domein. Door deze samenwerking krijgen cliënten laagdrempelige en passende begeleiding.

Het team maakt afspraken met organisaties over het implementeren van Nu Niet Zwanger. Daarnaast ondersteunt het team de organisaties en professionals bij het toepassen van de Nu Niet Zwanger-begeleiding.

Huisartsen, verloskundigen en gynaecologen kunnen patiënten die ondersteuning nodig hebben bij het maken van een bewuste keuze rondom kinderwens direct aanmelden bij het team Nu Niet Zwanger van de GGD Hollands Midden.

Hoe werkt Nu Niet Zwanger?

Proactief en persoonlijk contact is nodig om kinderwens, seksualiteit en de gevolgen van een eventuele zwangerschap bespreekbaar te maken. De hulpverlener houdt hierbij rekening met de omstandigheden die de cliënt kwetsbaar maken. Hij of zij neemt voor het gesprek de tijd die nodig is, luistert naar de verhalen en speelt in op de behoefte van de cliënt. Bij een kinderwens stelt de professional vragen als: 'Wat zou er voor jou veranderen als je nu een kindje zou krijgen?' Belangrijk is dat de keuze voor anticonceptie vrijwillig en gemotiveerd tot stand komt. Financiële en praktische ondersteuning kan daarbij helpen.

De bedoeling is dat de professionals zelf in gesprek gaan met hun (kwetsbare) cliënten over hun kinderwens en het toekomstbeeld dat zij daarbij hebben. Inhoudelijk coördinatoren van het team Nu Niet Zwanger ondersteunen professionals bij het voeren van dit gesprek.

Organisaties die met Nu Niet Zwanger aan de slag willen, krijgen training en ondersteuning aangeboden.

In de animatie Nu Niet Zwanger - Hoe het werkt wordt dieper ingegaan op het progamma.

Meer informatie

Op de website van Nu Niet Zwanger en in de nieuwsbrieven vindt u meer informatie.

Aanmelden

Wilt u een patient of cliënt aanmelden voor het programma Nu Niet Zwanger? Mail dan: ‘Ik ontvang graag het aanmeldformulier Nu Niet Zwanger’ naar nnz@ggdhm.nl.

U krijgt het formulier opgestuurd en kunt het ingevulde formulier dan terugsturen. Het is belangrijk dat u dat doet via een beveiligde verbinding, zoals bijvoorbeeld Zivver. Geef ook uw naam en telefoonnummer op, dan kunnen wij zo nodig contact met u opnemen.

De gegevens van de cliënt zijn heel privacygevoelig. Het is daarom helaas niet mogelijk om de aanmelding voor het programma direct online via deze website te doen.

Contact

Hebt u vragen, wilt u de training volgen of wilt u als gemeente aansluiten bij Nu Niet Zwanger? Stuur een e-mail naar nnz@ggdhm.nl.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met:

Factsheets Nu Niet Zwanger Hollands Midden

In de factsheet Nu Niet Zwanger 2020-2021 vindt u:

 • een overzicht van de reguliere casuïstiek vanaf 2020 tot en met 2021;
 • een overzicht van de opgeschaalde casuïstiek 2020 tot en met 2021.

In de factsheet Nu Niet Zwanger 2020-2022 vindt u:

 • een overzicht van de reguliere casuïstiek vanaf 2020 tot en met 2022;
 • een overzicht van de opgeschaalde casuïstiek 2020 tot en met 2022.

De factsheets geven een indicatie van de doelgroep, de begeleiding en de resultaten van NNZ in Hollands Midden.

Aangesloten gemeenten

Gemeenten in Hollands Midden die op dit moment zijn aangesloten bij het programma Nu Niet Zwanger zijn:

 • Alphen aan den Rijn
 • Hillegom
 • Kaag en Braassem
 • Krimpenerwaard
 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Lisse
 • Nieuwkoop
 • Noordwijk
 • Oegstgeest
 • Teylingen
 • Voorschoten
 • Waddinxveen
 • Zoeterwoude