Voor professionals
Themadossiers | Jeugdhulp

Jeugdhulp

Jeugdteams en Sociaal Teams

In alle gemeenten van de regio Hollands Midden zijn Jeugdteams of Sociaal Teams (Jeugd) actief om ouders/opvoeders beter te kunnen helpen. In elk team werken meerdere deskundigen om ouders snel en persoonlijk te helpen als ze vragen of problemen hebben bij het opgroeien of opvoeden. Lees meer over Jeugdteams en Sociaal Teams.

Vragen over contractering en declaraties

Zorgaanbieders in Holland Rijnland kunnen met vragen over inkoop en contractmanagement terecht bij de Servicedesk Jeugdhulp van Servicepunt 71. Met uitzondering van Voorschoten, zij kunnen terecht bij Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Zorgaanbieders in Midden-Holland kunnen terecht bij NSDMH. Lees meer over Contractering en declaraties.

Midden-Holland: Mijn cliënt wordt 18!

Op basis van de wet is iedereen vanaf 18 jaar volwassen. Je wordt dan in staat geacht je leven zoveel mogelijk zelf vorm te geven. Dit geldt ook voor jongeren die jeugdhulp ontvangen. Voor deze jongeren is het belangrijk dat ze goed voorbereid de jeugdhulp verlaten. In de folder 'Mijn cliënt wordt 18' vindt u 5 tips voor een goede overgang van 18- naar 18+.