Vluchtelingen, statushouders en asielzoekers

Er zijn op basis van verblijfstitel twee groepen vluchtelingen: asielzoekers (in afwachting van de beslissing over hun asielverzoek) en statushouders of vergunninghouders (vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen). Onderstaande informatie is op beide groepen van toepassing.

 

Vluchtelingen en medische zorg

Wat gebeurt er met vluchtelingen die medische zorg nodig hebben? Medewerkers van het Rode Kruis, gemeente en Vluchtelingenwerk zijn aanwezig om mensen te begeleiden. Er is ook medische begeleiding via de GGD. De medische zorg aan bewoners van een asielzoekerscentrum sluit zoveel mogelijk aan bij de reguliere zorg in Nederland. Net als ieder ander kunnen asielzoekers naar de huisarts, verloskundige of ziekenhuis. 

Publieke gezondheidszorg

Net als voor alle andere inwoners van Nederland is de GGD verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers. Deze zorg is met name gericht op preventie, voorlichting en screening. De verplichte controle op tbc die alle asielzoekers bij hun aankomst krijgen maakt hier deel van uit. De vergoeding van de zorg is voor asielzoekers vastgelegd in de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA).

Wat kunt u als professional doen?

In de regio Hollands Midden kunt u voor vragen terecht bij Centrum '45. Centrum '45 is gevestigd in Oegstgeest en is het expertisecentrum voor diagnostiek en behandeling van psychotrauma. Zij hebben een speciaal programma Kind, gezin en trauma. Dit programma biedt activiteiten op terrein van preventie, consultatie, diagnostiek en behandeling. De helft van de clientèle bestaat uit vluchtelingen en asielzoekers. 

 

Stichting Centrum ’45 behandelt mensen met complexe psychotraumaklachten. Hieronder wordt verstaan een combinatie van meerdere stoornissen, ontstaan door herhaalde en/of langer durende traumatisering.

 

Voor vragen over behandelingen door Stichting Centrum ’45 kunt u terecht bij het Bureau Aanmelding en Informatie.

Werken met tolken

Stichting Centrum '45 behandelt ook patiënten die de Nederlandse taal niet spreken en bij wie dus een tolk ingeschakeld moet worden.

Kennisdossier Hulp aan vluchtelingenkinderen

In Nederland wonen steeds meer kinderen die met of zonder hun ouders naar Nederland zijn gevlucht. In 2016 zaten al 20.290 kinderen in de centrale opvang. Zorg- en onderwijsprofessionals kunnen in toenemende mate te maken krijgen met vluchtelingenkinderen die een beroep op hen doen. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft kennis over hulp aan vluchtelingenkinderen en de asielprocedure verzameld en deelt dit in een kennisdossier voor professionals.

 

In dit dossier is veel praktische kennis te vinden voor professionals in de jeugdhulp, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. Naast kennis over behandelingen en methoden om hulp te bieden, vindt u informatie over de organisatie van zorg en voorzieningen en antwoord op de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast bevat het dossier verwijzingen naar organisaties en experts die u kunt benaderen als u vragen heeft.

 

Bekijk het kennisdossier Hulp aan vluchtelingenkinderen.

Trainingen voor professionals

Voor professionals die (gaan) werken met vluchtelingen en asielzoekers en daarbij behoefte hebben aan meer kennis en informatie zijn er de volgende online cursussen:

Meer informatie

Tell-me is een website speciaal voor kinderen en hun ouders in asielzoekerscentra. Ze vinden er informatie over alles wat van belang is in het leven van een kind in een asielzoekerscentrum.
De website is ook interessant voor professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen in azc's. U kunt er onderzoeken, verslagen en ander werk delen en met elkaar in contact komen via een forum. Website Tell-Me
In het Overzicht voorlichtingsmateriaal diverse talen zijn, geordend per gezondheidsthema, materialen opgenomen die u als professional kunt gebruiken tijdens een consult of in contact met vluchtelingen. De materialen zijn geschikt om aan vluchtelingen uit te reiken of te tonen.
Overzicht voorlichtingsmateriaal diverse talen
Nederland is voor veel vluchtelingen best ingewikkeld. Zeker als ze de Nederlandse taal niet goed beheersen. Daarom heeft Vluchtelingenwerk de website Forrefugees.nl ontwikkeld. Op deze website vinden vluchtelingen informatie in het Arabisch, Engels, Dari, Farsi, Frans, Nederlands, Somalisch en Tigrinya over onder andere de asielprocedure, gezinshereniging, huisvesting, gezondheidszorg, werk en inkomen, inburgeren en onderwijs. Naar de website Forrefugees.nl
Sociale kaart voor professionals en vrijwilligers die werken met statushouders/ migranten en hun kinderen. In deze sociale kaart vindt u informatie over de aandachtsgebieden: starten met status, ontmoeting, ouderschap, gezondheidszorg en ondersteuning/hulp. Download de sociale kaart Statushouders
Op de website Gezond in Nederland (gezondinnederland.info) is informatie over de Nederlandse gezondheidszorg beschikbaar in het Arabisch en Nederlands. Doel van de website is dat Syriërs helpen hun landgenoten wegwijs te maken in zorgland Nederland door betrouwbare informatie te delen. Website Gezond in Nederland
Speciaal voor vluchtelingen zijn er facebookpagina's die ouders helpen de weg te vinden bij opgroeien en opvoeden van kinderen in Nederland. Veel Arabisch sprekende ouders die nog kort in Nederland wonen hebben vragen. Over zaken als opvoeden, het onderwijs, gewoonten, vriendschap, buitenspelen of gedrag. De Facebookpagina Opgroeien in Nederland geeft onder andere antwoord. lees meer
Vluchtelingkinderen en -jongeren hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische problematiek door traumatische gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt of waarvan zij getuige zijn geweest. Dit document geeft een overzicht van de psychosociale problemen die bij deze kinderen en jongeren kunnen ontstaan, alsmede van de mogelijkheden voor herkenning, screening en behandeling binnen de eerste lijn. Bekijk de handreiking.
Op de website van Pharos staat een serie gezondheidsvoorlichtingen die door professionals gebruikt kunnen worden voor vluchtelingen en statushouders. Onderwerpen zijn gezondheidszorg in Nederland, het lichaam, puberteit, relaties, vruchtbaarheid. Het doel van de voorlichting is de basiskennis over gezond leven te vergroten. Bekijk op de website van Pharos het onderdeel eenvoudige voorlichting.
De app Rainbow Refugees NL is ontwikkeld voor LHBT (lesbian, gay, bisexual, transgender)-vluchtelingen. De app geeft informatie over de rechten van een LHBT-vluchteling en over het vinden van hulp bij vragen over gezondheid en veiligheid. Via de app kunnen LHBT-vluchtelingen in contact komen met LHBT-organisaties en buddy-projecten. De app is verkrijgbaar in het Arabisch, Engels, Farsi en Frans in de Google Play Store.
De Refugee Buddy App van het Rode Kruis voorziet vluchtelingen in Nederland van informatie en relevant nieuws. Voor veel vluchtelingen is hun smartphone hun steun en toeverlaat. Met de App speelt het Rode Kruis hierop in. De app geeft antwoord op vragen als: In welke stad ben ik? Waar is de dichtsbijzijnde apotheek? Wanneer gaat de trein naar Amsterdam? De app is beschikbaar in het Engels, Arabisch, Frans en Tigrinya en gratis verkrijgbaar in de Google Play Store
Eén van de specialismen van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, is het ontwikkelen van nieuw en het aanpassen van bestaand voorlichtingsmateriaal. Zodanig dat het ook begrijpelijk is voor laagopgeleiden/laaggeletterden, migranten of mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De producten zijn te vinden op de website van Pharos. Kijk bij eenvoudig voorlichtingsmateriaal


Geef feedback