Radicalisering en polarisatie

Jongeren kunnen tijdens hun zoektocht naar hun identiteit verstrikt raken in radicale opvattingen. Tijdens deze vervreemding kan een jongere losraken van zijn of haar omgeving en steeds verder af komen te staan van de samenleving. Deze vervreemding kan een gevaar voor de persoon zelf of de omgeving zijn, en zijn of haar toekomst- en ontplooiingskansen beperken. 

 

Bij polarisatie waarbij een stem gegeven wordt aan belangen en emoties, helpt het bij de vorming van een eigen identiteit. Jongeren willen graag bij een groep horen. Ze kunnen betrokken raken bij kerken, moskeeën of verenigingen. Dit is een normale ontwikkeling. Het is pas een probleem als polarisatie leidt tot radicalisering.

Wat kunt u als professional doen?

Nog voordat u een vermoeden hebt van radicalisering, kunt u al een belangrijke bijdrage leveren. Wanneer u met kinderen en jongeren werkt, levert u impliciet en expliciet een belangrijke bijdrage aan het overdragen van normen, waarden, kennis en vaardigheden. De bijdragen zijn perspectief biedend, corrigerend en pedagogisch van aard. Hiermee helpt u al bij het tegengaan van radicalisering.

 

Verder kunt u jongeren preventief helpen door de weerbaarheid te vergroten en door op radicalisering te reageren en een weerwoord te bieden. Dat kan vanuit de normale aandacht voor de jongere en door in gesprek te gaan wanneer er verontrustende signalen zijn. Natuurlijk moet u dan kennis hebben over het ontstaan van polarisatie en radicalisering en moet u de signalen kunnen herkennen.

Radicalisering herkennen

Om radicalisering te leren herkennen helpt het om kennis te hebben over het ontstaan van radicalisering en polarisatie en de signalen te herkennen. Download daarom het document Radicalisering herkennen en duiden van NJI.

Aanpak radicalisering

Voor meer informatie over de aanpak van radicalisering, download de factsheet Aanpak radicalisme (pdf, 1,58 MB). In deze factsheet staan wetenschappelijk gefundeerde succesfactoren die kunnen bijdragen aan deradicalisering. 

Trainingen voor professionals

Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering biedt opleidingen over radicalisering en jihadisme aan die zijn afgestemd op de praktijk. Afhankelijk van uw vraag en niveau, leert u hoe u signalen van radicalisering en terrorisme kunt herkennen, hoe u deze signalen kunt duiden en hoe u indien nodig op de juiste manier kunt handelen.

Boekentips voor professionals

  • De jihadkaravaan - Reis naar de wortels van de haat, Montasser AlDe’emeh
  • Sultan en de lokroep van de jihad, Claire van Dijck

Documentaire 'Mijn Jihad'

De reportage 'Mijn Jihad' duurt 52 minuten en is van het Vlaams Canvas-programma Panorama. Oorlogsjournalist Rudi Vranckx ruilt zijn vertrouwde werkomgeving Palestina, Afghanistan, Pakistan en Irak in voor de steden Vilvoorde, Mechelen en Antwerpen. Hij gaat op zoek naar de stem van de moslimgemeenschap die te weinig gehoord wordt in het publieke debat over radicalisering. 'We praten te veel over moslims en niet met moslims', klinkt het bij de journalist.

 

Meer informatie

Platform JEP (Platform Jeugd preventie van Extremisme en Polarisatie) ondersteunt professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken bij vragen rond radicalisering en polarisatie. Zij bieden kennis, advies en concrete ondersteuning. Ga naar Platform JEP
Voor consultatie of informatie op het gebied van radicalisering kunt u contact opnemen met het Veiligheidshuis Hollands Midden. Zij kunnen u van advies dienen in casuïstiek en verder helpen.
U kunt contact opnemen met 071 516 78 28, e-mailen mag ook info@veiligheidshuishm.nl
Gezien de recente aandacht voor radicalisering van moslimjongeren is het relevant om met ouders in gesprek te gaan over de manier waarop geloof en identiteit een rol spelen in de opvoeding. Radicaliserende jongeren hebben hun ideeën doorgaans niet van hun ouders. Toch spelen zij een onmisbare rol bij de preventie van radicalisering. Wat kunnen ouders doen en hoe kunnen zij hierbij ondersteund worden? lees meer

Informatiepunt radicalisering en polarisatie

Informatiepunt radicalisering en polarisatie
Radicalisering en polarisatie: hoe herkent u het, hoe gaat u er mee om en wat kunt u preventief doen? Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een informatiepunt waar mensen met dit soort vragen terecht kunnen. Via 0172 46 56 70 en samensterk@alphenaandenrijn.nl kunnen professionals en inwoners bellen met vragen, zorgen, ideeën en signalen over dit onderwerp.
Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) heeft een hulplijn opgezet om ouders te helpen die zich zorgen maken over mogelijke radicalisering van hun kind. Doel is het vergroten van de bewustwording en het versterken van de weerbaarheid. Kijk voor meer informatie op hulplijnradicalisering.nl
Polarisatie is toenemend wij-zij denken, waardoor het contact tussen groepen in de samenleving verslechtert of verdwijnt. Activiteiten waar groepen elkaar ontmoeten kunnen polarisatie tegengaan. Tegelijkertijd kunnen (ontmoetings)activiteiten juist averechts werken. Waar moet u als jongerenwerker rekening mee houden, als u verschillende groepen in de buurt wilt verbinden? lees meer


Geef feedback