Ouderschap en ouderbegeleiding

Uit (inter)nationaal onderzoek naar ouderschap blijkt 'gelukkig ouderschap' een mythe. Enerzijds betekent de geboorte van een kind een nieuwe vorm van liefde; ouders ontwikkelen bijna automatisch positieve zorg en gevoelens van verantwoordelijkheid voor het kind. Anderzijds geven ouders aan dat zij minder gelukkig zijn, minder tevreden over hun leven en huwelijk in vergelijking met koppels die geen kinderen hebben.

 

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden besteedt aandacht aan onderzoek naar de betekenis van ouderschap voor ouders. Op welke manier kunnen professionals en samenleving ouders ondersteunen in positief ouderschap en wat zijn de waarden en vaardigheden in ouderschap? 

Onderzoek naar ouderschap, ouderbegeleiding en vaardigheden ouderschap

Ouderschap kan schoonheid naar boven brengen, maar ook zwaarte en somberheid. Er is weinig wat een persoon zo raakt als zijn of haar ouderschap. Er is ook weinig wat een samenleving zo raakt als de kwaliteit van ouderschap. Het lectoraat voert onderzoek uit op verschillende gebieden en koppelt de resultaten hiervan terug naar de praktijk door middel van nieuwsberichten, publicaties en lezingen/workshops.  

 

De onderzoeken zijn verdeeld in 7 projecten:

Wat kunt u als professional doen?

Uit onderzoek van het lectoraat blijkt dat vooral moeders veel informatie over opvoeding en ouderschap van internet halen. Vaders ook, maar zij vragen meestal eerst hun partner om advies. Gelukkig zijn er de lokale CJG-websites, met gevalideerde opvoed- en opgroeiinformatie. Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding levert een inhoudelijke bijdrage aan deze informatie met betrekking tot de thema’s rond ouderschap.

 

Wanneer er oproepen gedaan worden voor ouders om deel te nemen aan een onderzoek, zullen deze op de lokale CJG-websites voor ouders/opvoeders, de Facebookpagina's van de lokale CJG's en de verschillende Facebookpagina's van het lectoraat (bijvoorbeeld Facebook.com/leukervoorlater) verschijnen.

 Geef feedback