Onderwijs

In de Scholenwijzer vindt u informatie over zorgonderwerpen waar u als school mee te maken kunt krijgen, zoals medicijnverstrekking en medisch handelen, hygiëne en infectieziekten.
lees meer
Hét loket voor scholen in de regio Hollands Midden die willen investeren in de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. lees meer
De Centra voor Jeugd en Gezin in de regio Hollands Midden hebben in samenwerking met de GGD en Gezonde School Hollands Midden een aanbodgids opgesteld voor het organiseren van ouderbijeenkomsten. lees meer
Bent u op zoek naar spel- en lesmateriaal? Bij het Informatie- en Documentatiecentrum is actueel les- en voorlichtingsmateriaal beschikbaar over verschillende gezondheidsthema's. Dit materiaal kunt u kosteloos lenen. Het materiaal is bestemd voor alle professionals die zich bezighouden met gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en gezondheidsvoorlichting. lees meer
De digitale toolkit Milieu en natuur is ontwikkeld om scholen te informeren over het belang van een goed binnenmilieu en energiebesparing. Ook ondersteunt de toolkit bij de aanvraag van het themacertificaat Milieu en natuur van het vignet Gezonde School. U vindt hier praktische informatie en hulpmiddelen die helpen om dit te realiseren. Ga naar de website ggdghorkennisnet.nl.
De digitale toolkit over seksueel overschrijdend gedrag voor scholen reikt methodes, interventies, voorbeelden en materialen aan voor onderwijsprofessionals in primair en voortgezet onderwijs die aan de slag willen met het thema seksualiteit en/of te maken hebben met ongewenst seksueel gedrag van leerlingen. Er is een deel voor ‘acuut’ en een deel voor preventie, voor zowel po als vo. Te vinden op Schoolenseksualiteit.nl
Scholen kunnen leerlingen tussen de 7 en 12 jaar bij wie ze Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) vermoeden, voordragen voor diagnostiek en behandeling bij gecontracteerde aanbieders voor EED-zorg. De procedure hiervoor staat beschreven in het document Signalering, diagnostiek en behandeling van EED in de regio Holland Rijnland – procedure voor onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders in de regio Holland Rijnland.
Kinderen van 5 tot en met 18 jaar zijn leerplichtig. Ze moeten de basisschool afmaken en vervolgens een opleiding volgen op de middelbare school. In Zuid-Holland Noord houden leerplichtambtenaren van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Holland Rijnland toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Op de website van het RBL vindt u meer informatie, contactgegevens en de scholenverdeling onder de leerplichtambtenaren: rbl-hollandrijnland.nl
Zelfmoord in het onderwijs komt vaker voor dan je denkt. Suïcide is namelijk de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. Onder homo-, lesbische, bi- en transgenderjongeren komen zelfmoordgedachten en –pogingen schrikbarend veel voor. Dit geldt ook voor jongeren met een multiculturele achtergrond. Het zijn groepen die extra aandacht verdienen op het gebied van zelfmoord. Ga naar www.113.nl/onderwijs


Geef feedback