Media en kinderen

De MediaDiamant is een opvoedmodel dat professionals en ouders helpt om kinderen van 0 tot 18 jaar op een bewuste en veilige manier met media te leren omgaan. Het model belicht 5 kanten van mediaopvoeding: plezier hebben, goede afspraken maken over veiligheid, goede inhoud kiezen, samen bezig zijn met media en een goede balans vinden. Lees meer over de MediaDiamant.
Groepsdruk, intimidatie, agressie, pesten en bedreiging. Deze zaken beperken zich niet meer tot het schoolplein, maar vinden ook online plaats. Om scholen een handvat te bieden om het online leven van hun leerlingen onder te brengen bij de schoolveiligheid, heeft de politie een folder gemaakt: 'Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken... Sociale media en schoolveiligheid'. Bekijk de folder
Zowel ouders als professionals die met en voor jongeren werken hebben tal van vragen over de rol van media in het leven van kinderen. De brochure Mediawijsheid biedt achtergrondinformatie en aansprekende voorbeelden over mediawijsheid. Verder kan de brochure dienen als inspiratie voor mogelijke ondersteuning door professionals en lokale overheden. Lees meer over de brochure Mediawijsheid op NJI.nl
Twijfelt u of een seksueel grensoverschrijdende situatie van zodanige aard is dat de politie betrokken moet worden? Wanneer u naar de politie gaat, hoeft dit niet te zijn om meteen aangifte te doen van een gesignaleerde situatie. Bij twijfel kan een zedenrechercheur van de politie in uw eigen woongebied vrijblijvend adviseren. lees meer
Zo nu en dan is er in diverse media aandacht voor online challenges, bijvoorbeeld een zogenaamde 'choking game' (ook wel 'stikspel' of 'wurgspel'). Meer informatie over dergelijke games en de risico’s is terug te vinden in een artikel van Bureau Jeugd en Media (pdf, 155 kB)


Geef feedback