Kinderpalliatieve zorg

Veel komt op ouders af als ze horen dat hun kind ongeneeslijk ziek is. In korte tijd moeten ze veel verwerken, veel kennis verzamelen en veel regelen. En daarnaast is er vaak nog de zorg voor andere kinderen in het gezin. Als hulpverlener kunt u ouders hierin ondersteunen, zelfstandig of in samenwerking met het netwerk Kinderpalliatieve Zorg.
 
De meeste zorgverleners krijgen in hun loopbaan nauwelijks te maken met kinderen die palliatieve zorg nodig hebben. Als u er dan toch voor komt te staan, kunt u behoefte hebben aan kennis en extra deskundigheid om het kind en zijn gezin de best mogelijke zorg te bieden. Daarvoor is er het netwerk Kinderpalliatieve Zorg Holland Rijnland.

Netwerk Kinderpalliatieve Zorg Holland Rijnland

Het netwerk Kinderpalliatieve Zorg Holland Rijnland is in 2014 gevormd door enkele zorgorganisaties in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek (waaronder het Centrum voor Jeugd en Gezin). Het netwerk bestaat uit zowel eerstelijns als tweedelijns hulpverleners die allemaal ervaring hebben met kinderpalliatieve zorg en beschikken over de juiste kennis. Samen bekijken zij welke hulp een ongeneeslijk ziek kind en het gezin van dat kind nodig hebben.

Uitbreiding regionale netwerken

Het netwerk Kinderpalliatieve zorg Holland Rijnland is het eerste regionale netwerk kinderpalliatieve zorg in Nederland. Het is opgezet als een pilot om een overdraagbaar model te ontwikkelen gericht op verbetering van de samenhang en kwaliteit van kinderpalliatieve zorg. Aan de hand van de ervaringen in Holland Rijnland is een basismodel ontwikkeld dat landelijk wordt geïmplementeerd.

Wat kan het netwerk voor u betekenen?

Bent u als hulpverlener betrokken bij ouders met een ernstig ziek kind en hun gezin? Dan kunt u een beroep doen op het netwerk Kinderpalliatieve Zorg Holland Rijnland, zowel voor de ouders als voor uzelf. Bijvoorbeeld om:
  • via het netwerk in contact te komen met andere hulpverleners die bij het gezin betrokken zijn;
  • advies te krijgen over passende zorg;
  • informatie te krijgen die helpt om keuzes te verhelderen;
  • training te krijgen via het netwerk, als dat nodig is.

Meer informatie en contact

U leest meer over het netwerk Kinderpalliatieve Zorg Holland Rijnland in de folder voor hulpverleners.
Bent u op zoek naar organisaties die palliatieve zorg aanbieden voor ernstig zieke kinderen? Hier vindt u een landelijk overzicht van zorgaanbieders voor kinderpalliatieve zorg.

Bel: 088 - 254 23 84

  Geef feedback