Jeugdhulp

In alle gemeenten van de regio Hollands Midden zijn Jeugdteams of Sociaal Teams (Jeugd) actief om ouders/opvoeders beter te kunnen helpen. In elk team werken meerdere deskundigen om ouders snel en persoonlijk te helpen als ze vragen of problemen hebben bij het opgroeien of opvoeden. lees meer
Zorgaanbieders in Holland Rijnland kunnen met vragen over inkoop en contractmanagement terecht bij de Servicedesk Jeugdhulp van Servicepunt 71. Met uitzondering van Voorschoten, zij kunnen terecht bij H10 Inkoopbureau. Zorgaanbieders in Midden-Holland kunnen terecht bij NSDMH. lees meer
Het Nederlands Jeugd Instituut heeft het digitale platform Kennisnet Jeugd ontwikkeld. Op dit platform kunnen professionals, bestuurders en beleidsmakers kennis delen over de transformatie van de zorg voor jeugd. Ga naar Kennisnetjeugd.nl
Op basis van de wet is iedereen vanaf 18 jaar volwassen. Je wordt dan in staat geacht je leven zoveel mogelijk zelf vorm te geven. Dit geldt ook voor jongeren die jeugdhulp ontvangen. Voor deze jongeren is het belangrijk dat ze goed voorbereid de jeugdhulp verlaten. In deze folder vindt u 5 tips voor een goede overgang van 18- naar 18+: Folder Mijn cliënt wordt 18!


Geef feedback