Grensoverschrijdend gedrag

De digitale toolkit over seksueel overschrijdend gedrag voor scholen reikt methodes, interventies, voorbeelden en materialen aan voor onderwijsprofessionals in primair en voortgezet onderwijs die aan de slag willen met het thema seksualiteit en/of te maken hebben met ongewenst seksueel gedrag van leerlingen. Er is een deel voor ‘acuut’ en een deel voor preventie, voor zowel po als vo. Te vinden op Schoolenseksualiteit.nl
Twijfelt u of een seksueel grensoverschrijdende situatie van zodanige aard is dat de politie betrokken moet worden? Wanneer u naar de politie gaat, hoeft dit niet te zijn om meteen aangifte te doen van een gesignaleerde situatie. Bij twijfel kan een zedenrechercheur van de politie in uw eigen woongebied vrijblijvend adviseren. lees meer
De folder 'Vermoedt u loverboyproblematiek' van Veilig Thuis Hollands Midden beschrijft wat u moet doen als u een vermoeden hebt van loverboypraktijken. Download de folder van de website van Veiligthuishollandsmidden.nl
Halt pakt veel voorkomende jeugdcriminaliteit aan. Naast repressieve activiteiten levert Halt ook preventief aanbod, zoals voorlichtingen op school, themabijeenkomsten voor ouders en lokale projecten. Lees meer op halt.nl
Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) heeft een hulplijn opgezet om ouders te helpen die zich zorgen maken over mogelijke radicalisering van hun kind. Doel is het vergroten van de bewustwording en het versterken van de weerbaarheid. Kijk voor meer informatie op hulplijnradicalisering.nl


Geef feedback