Gezondheid

Early Life Stress is ongezonde chronische stress die grote impact heeft op de ontwikkeling van kinderen en op de gezondheid op volwassen leeftijd. Chronische stress bij kinderen vormt daarmee een steeds groter probleem voor onze maatschappij. Lees er alles over in het themadossier Early Life Stress van het NCJ
Kinderen en jongeren kunnen door schokkende gebeurtenissen psychisch in de knel raken. Als ze geen of niet de juiste behandeling krijgen, kan dat gevolgen hebben tot ver in de volwassenheid. Het platform Trauma Experts is bedoeld voor kinderen en jongeren die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt, voor ouders die willen weten wat zij kunnen doen en voor hulpverleners en artsen die werken met kinderen, jongeren en gezinnen. www.traumaexperts.nl
Kennis en ervaringen delen bevordert de kwaliteit van de stoppen met roken zorg. Het platform Stoppen met Roken (SMR) helpt hierbij: het is ontwikkeld om ervaringen uit de SMR-zorg te delen, vragen te stellen aan andere SMR-professionals en elkaar met tips te ondersteunen. Lees meer over het Platform Stoppen met Roken.
Download het stroomschema ten behoeve van de JOGG-aanpak (jongeren op gezond gewicht) in de regio Hollands Midden. Het document bestaat uit het stroomschema overgewicht jeugd, verzekerde zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas en een lokale afsprakenlijst/contactpersonen. Stroomschema ketenaanpak overgewicht jeugd (pdf, 334 kB)
Ongeveer 577.000 Nederlandse kinderen onder de 18 jaar hebben een ouder met een psychische aandoening of verslaving. Deze kinderen zijn kwetsbaar maar vaak onzichtbaar. Het doel van de website koppkvo.nl is om betere ondersteuning, hulp en zorg voor hen te realiseren. lees meer
Het AD(H)D-team in Holland Rijnland is een ketenprogramma in nauwe samenwerking met de huisarts en de Jeugd- en Gezinsteams (JGT's). Het doel is om gezamenlijk goede kwalitatieve zorg voor kinderen/jongeren met enkelvoudige AD(H)D in de regio te realiseren.
AD(H)D-team Holland Rijnland
Steeds meer ouders twijfelen aan het nut en de noodzaak van vaccinaties. Ook komen steeds meer ouders met vragen. Om te ondersteunen bij het antwoorden daarvan hebben we een lijst met vragen en antwoorden samengesteld over het basisvaccinatieprogramma.
Veel gestelde vragen over vaccineren
De bescherming van de vaccinatie tegen de Meningokokken is in 2018 uitgebreid. Wilt u meer weten over de meningokokkenziekte of krijgt u hierover vragen? Lees de veel gestelde vragen (en antwoorden) over meningokokken
Bij de Gezonde gemeente vindt u informatie over de publieke gezondheid in uw gemeente en de regio Hollands Midden. Feiten en cijfers over thema's als roken, overgewicht, alcohol, seksuele gezondheid en depressie. lees meer
Kinderen gaan anders met de dood om dan volwassenen. Wat de dood voor hen betekent, hangt af van hun leeftijd en ontwikkeling. Het is van belang dat hun dagelijkse situatie zo snel mogelijk of zo goed mogelijk doorgaat. Dat geeft houvast. Lees meer over rouwverwerking bij kinderen in de basisschoolleeftijd.
Dat vroegsignalering van grote waarde is behoeft geen toelichting. Een licht verstandelijke beperking (LVB) is vaak moeilijk te herkennen. Een vroege signalering helpt de omgeving te begrijpen waar afwijkend gedrag vandaan komt en hoe daarmee het beste kan worden omgegaan. Kenniscentrum LVB ontwikkelde een handreiking voor professionals met tips en suggesties voor geschikte screeningsinstrumenten. De handreiking is gratis te downloaden via www.kenniscentrumlvb.nl.
Sport en bewegen is belangrijk voor de lichamelijke gezondheid en het welzijn. Om kinderen te stimuleren meer te gaan sporten kunt u als professional gebruik maken van verschillende informatiebronnen en ondersteuningsmogelijkheden.


Geef feedback