Themadossiers

Maak in het menu een keuze uit een themadossier met informatie over specifieke onderwerpen. De onderwerpen zijn gekozen op basis van signalen die we bij het Centrum voor Jeugd en Gezin ontvangen.

Uitgelichte onderwerpen

Jaarlijks zijn meer dan 100.000 kinderen en volwassenen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Veel beroepsgroepen hebben wel een meldcode, maar deze wordt niet genoeg gebruikt. lees meer
Informatie over onder andere de Gezonde School Hollands Midden, de Scholenwijzer met informatie over hoofdluis, infectieziektes en hygiëne, maar ook informatie over spel- en lesmateriaal voor alle professionals die werken met de jeugd en informatie over leerplicht. lees meer
Grensoverschrijdend gedrag kan lichamelijk, psychisch en seksueel zijn. U kunt denken aan pesten, uitschelden, schoppen of slaan, seksuele toenaderingen en intimidatie. In dit themadossier vindt u onder andere informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag, preventie-activiteiten van HALT en ook de Hulplijn Radicalisering. lees meer
Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen. Thuis, op school, in de trein, of gewoon op straat gebruiken ze allerlei media. Deze media bieden vele mogelijkheden, maar er zijn ook risico's aan verbonden. U vindt meer informatie in het themadossier Media en kinderen.


Geef feedback