Voor professionals
Sociale kaart | Gedrag (ADHD, autisme)

Gedrag (ADHD, autisme)

https://www.brainblocks.com/Tip: Bekijk de sociale kaart op je mobiel in de liggende weergave.

Organisatie en contact Aanbod Regio en doelgroep

GGZ Autisme Rivierduinen

Telefonische helpdesk

Voor kinderen en jongeren heeft GGZ Rivierduinen Autisme een speciaal op hen afgestemd behandelaanbod. De ouders worden intensief bij de behandeling betrokken.

Hollands Midden

professionals

ouders

Kwintes Begeleiding bij autisme. psycho-educatie

Gouda

jongvolwassenen

Steunpunt autisme Onderwijsondersteuning bij autisme.

Zuid-Holland Noord

ouders

onderwijs

Praktijk voor integratieve kindertherapie (Praktijk op de gele weg)

sylvia@opdegeleweg.nl

06 25 20 06 03

Voor ieder kind en iedere jongere een aanpak op maat gemaakt. Kortdurend en intensief. Speels, positief en gericht op de mogelijkheden

(bij onder andere echtscheiding, rouw, naar de brugklas, (faal)angst, hoogsensitiviteit).

Roelofarendsveen

0 - 23 jaar

ook ouderbegeleiding

ADHD praktijk Leiden e.o.

info@adhdpraktijkleiden.nl

06 53 77 84 94

Trainingen leren leren, overstap naar brugklas, gaan studeren. Workshops voor ouders.

Leiderdorp

ouders

kinderen

jongeren

Merelfoundation

06 19 90 60 90

Voor jonge kinderen met autisme die in hun ontwikkeling worden geremd (opvang in 'de kleine wereld' en 'het buitenhuis').

Leiden

kinderen

jongeren

Villa Abel

06 54 93 58 58

Studenten met autisme (HBO en WO) kunnen hier wonen en/of studeren met begeleiding.

Leiden Rotterdam

jongeren

Bureau Talent

info@bureautalent.nl

071 785 08 50

06 30 87 09 47

Biedt onderwijs en begeleiding aan (hoog)begaafde jongeren. Doel is jongeren (weer) plezier geven in leren. We doen dat door aan te sluiten bij hun interesse en ze lesstof te bieden die niet in het reguliere lesprogramma voorkomt. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van talenten. In de begeleiding zijn planning, taakgerichtheid en omgaan met tegenslag natuurlijk onderdeel van het leerproces.

Leiden

jongeren

AD(H)D oudercursus

E-mail

Interactief, je leert hoe je kind denkt, de wereld om zich heen bekijkt en waarom hij/zij anders kan reageren dan andere mensen, 5 avonden, geen kosten.

Gouda

ouders met kind ADHD 4 - 18 jaar

Autisme Belevings (AB) Circuit

E-mail

Cursus voor ouders zodat zij zich beter in kunnen leven in de wereld van hun autistisch kind - geen kosten.

Gouda

ouders met kind 4 - 18 jaar

Brusjescursus voor broers en zussen van kinderen met autisme of AD(H)D

E-mail

Een cursus voor broertjes en zusjes van kinderen met autisme of AD(H)D, groepen van 6 - 9 jaar en 9 - 13 jaar, geen kosten.

Gouda

6 - 13 jaar
Brainblocks Kinderen met autisme krijgen met behulp van Brain Blocks te zien wat een informatieverwerkingsstoornis is en welke gevolgen dit heeft voor het dagelijkse functioneren. Gouda
www.buromare.nl/training-nooit-meer-machtsstrijd Training nooit meer machtsstrijd voor ouders van hoogbegaafde kinderen

Rijswijk

ouders

Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk RIAN Een netwerk van aangesloten organisaties en professionals om verbindingen te leggen met elkaar en daarmee de zorg voor mensen met een autismestoornis te verbeteren.

Hollands Midden

professionals

mensen met autisme
Landelijk Informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen (begaafde kinderen)   Landelijk