Voor professionals
Opvoedinformatie

Gevalideerde opvoed- en opgroeiinformatie voor ouders/opvoeders

Ouders online informeren

Op alle CJG-websites van de gemeenten in Hollands Midden staat informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en opvoeders. De informatie is beknopt en geeft een eerste antwoord op de meest gestelde vragen. Aan de pagina’s is regionaal en lokaal hulpaanbod gekoppeld, zoals cursussen en activiteiten.

Voor meer informatie staat op veel pagina’s een verwijzing naar gevalideerde en eenduidige informatie op GroeiGids.nl of andere betrouwbare platforms. Veel ouders vinden de informatie al. Daarom is het voor u als professional ook handig om te weten dat deze informatie beschikbaar is.

Maak in het menu een keuze uit de verschillende leeftijdsfases of bekijk samen met een ouder de informatie op de lokale CJG-website via www.cjghollandsmidden.nl.

Van kinderwens tot en met jongvolwassene

Opvoeden is een uitdagende taak waarbij ouders en opvoeders van alles tegenkomen. Mooie momenten en onvergetelijke ervaringen, maar soms ook minder leuke situaties. Dat levert vragen op.

Doen we het wel goed? Waarom is mijn kind zo verlegen? Hoe stel ik duidelijke grenzen? Maar ook: hoe lang mag mijn peuter televisie kijken? En wat doe je tegen cyberpesten?

De vragen van ouders en opvoeders over het opgroeien, opvoeden en de gezondheid van kinderen veranderen naarmate hun kinderen ouder worden. Daarom is de informatie ingedeeld in 7 verschillende levensfasen: van kinderwens tot en met jongvolwassene. Daarnaast is er een thema Ouderschap met overkoepelende informatie over het ouderschap.

Breed aanbod van onderwerpen en thema's

In elke levensfase komen min of meer dezelfde onderwerpen en thema's aan bod met informatie die specifiek voor die fase van belang is. Bijvoorbeeld:

  • Groei en ontwikkeling
  • Gezondheid en welzijn
  • Verzorging
  • Opvoeding en gedrag
  • Anders dan anderen
  • Ontmoeting en contact
  • Mediawijsheid
  • Veiligheid
  • Scheiden
  • Geldzorgen

Het gaat daarbij om algemene basisinformatie over onderwerpen waar de meeste ouders vragen over hebben. Voor specifieke informatie worden ouders doorverwezen naar betrouwbare websites van bijvoorbeeld de overheid en van thema-instituten. En naar hulp en ondersteuning bij hen in de buurt.

In het thema Ouderschap staan adviezen over situaties die alle ouders aangaan, zoals het combineren van werk en kinderen of de gezinssamenstelling na een scheiding.

Landelijke informatie

Lange tijd leverde Opvoedinformatie Nederland gevalideerde landelijke informatie aan diverse websites. De teksten werden geschreven vanuit een onafhankelijke positie met publieke middelen. De Stichting vormde de schakel tussen wetenschappelijke kennisorganisaties en het beschikbaar stellen van betrouwbare informatie voor ouders/opvoeders en jongeren.

De Stichting heeft haar taken overgedragen aan het NJi. De teksten zijn verdeeld over de websites van NJi en de GroeiGids.nl. Via het zoekfilter op de CJG-websites zijn veel links naar deze informatie te vinden.

Filmpjes

Naast informatieve teksten zijn ook filmpjes beschikbaar over onderwerpen waar ouders de meeste vragen over hebben, bijvoorbeeld over pesten, driftbuien en gezond leven. Het zijn toegankelijke filmpjes met betrouwbare informatie vanuit de wetenschap. De filmpjes zijn destijds gemaakt in samenwerking met Opvoedinformatie Nederland.

U vindt de filmpjes op de pagina Filmpjes op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin van uw gemeente. De filmpjes worden gepresenteerd door Fiona. In onderstaand filmpje stelt zij zich voor.

Filmpje: Fiona stelt zich voor aan professionals

Suggesties doorgeven

U kunt helpen om de beschikbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en opvoeders verder te verbeteren. Als professional staat u immers dicht bij ouders en weet u als geen ander wat er speelt. Dus laat u horen! Geef uw suggesties door via redactie@cjghm.nl.