Voor professionals
Opvoedinformatie

Gevalideerde opvoed- en opgroeiinformatie voor ouders/opvoeders

Ouders online informeren

Op alle CJG-websites van de gemeenten in Hollands Midden staat gevalideerde en eenduidige informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en opvoeders. Veel ouders vinden de informatie al. Daarom is het voor u als professional ook handig om te weten dat deze informatie beschikbaar is.

Maak in het menu een keuze uit de verschillende leeftijdsfases of bekijk samen met een ouder de informatie op de lokale CJG-website via www.cjghollandsmidden.nl.

Van kinderwens tot en met jongvolwassene

Opvoeden is een uitdagende taak waarbij ouders en opvoeders van alles tegenkomen. Mooie momenten en onvergetelijke ervaringen, maar soms ook minder leuke situaties. Dat levert vragen op.

Doen we het wel goed? Waarom is mijn kind zo verlegen? Hoe stel ik duidelijke grenzen? Maar ook: hoe lang mag mijn peuter televisie kijken? En wat doe je tegen cyberpesten?

De vragen van ouders en opvoeders over het opgroeien, opvoeden en de gezondheid van kinderen veranderen naarmate hun kinderen ouder worden. Daarom is de informatie ingedeeld in 7 verschillende levensfasen: van kinderwens tot en met jongvolwassene. Daarnaast is er een thema Ouderschap met overkoepelende informatie over het ouderschap. 

Breed aanbod van onderwerpen en thema's

In elke levensfase komen min of meer dezelfde onderwerpen en thema's aan bod met informatie die specifiek voor die fase van belang is. Bijvoorbeeld:

  • groei
  • ontwikkeling
  • gezondheid
  • voeding
  • opvoeding
  • omgaan met (lastig) gedrag
  • verzorging
  • veiligheid
  • opvang en onderwijs

Het gaat daarbij om algemene basisinformatie over onderwerpen waar de meeste ouders vragen over hebben. Voor specifieke informatie worden ouders doorverwezen naar betrouwbare websites van bijvoorbeeld de overheid en van thema-instituten. En naar hulp en ondersteuning bij hen in de buurt.

In het thema Ouderschap staan adviezen over situaties die alle ouders aangaan, zoals het combineren van werk en kinderen of de gezinssamenstelling na een scheiding. 

Opvoedinformatie Nederland

De teksten zijn geschreven door Opvoedinformatie Nederland, die vanuit een onafhankelijke positie met publieke middelen als schakel fungeert tussen wetenschappelijke kennisorganisaties en het beschikbaar stellen van betrouwbare informatie voor ouders/opvoeders en jongeren. 

Opvoedinformatie Nederland maakt samen met organisaties Jeugdgezondheidszorg ook filmpjes. De filmpjes gaan over onderwerpen waar ouders de meeste vragen over hebben, bijvoorbeeld over pesten, driftbuien en gezond leven. Het zijn toegankelijke filmpjes met betrouwbare informatie vanuit de wetenschap.

U vindt de filmpjes op de pagina Filmpjes op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin van uw gemeente. De filmpjes worden gepresenteerd door Fiona. In onderstaand filmpje stelt zij zich voor.

Filmpje: Fiona stelt zich voor aan professionals

Wijzigingen bijhouden

Wilt u graag op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen in de gevalideerde informatie voor ouders en opvoeders? Dat kan! Kijk daarvoor op de website van Opvoedinformatie Nederland: https://opvoedinformatie.nl/ons-aanbod/opvoedinformatie/laatste-wijzigingen.

Suggesties doorgeven

U kunt helpen om de gevalideerde informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en opvoeders verder te verbeteren. Als professional staat u immers dicht bij ouders en weet u als geen ander wat er speelt. Dus laat u horen! Geef uw suggesties door via het tipformulier van Opvoedinformatie Nederland: https://opvoedinformatie.nl/ons-aanbod/opvoedinformatie/tipformulier.