Gevalideerde opvoed- en opgroeiinformatie voor ouders/opvoeders

Ouders online informeren

Op alle CJG-websites van de gemeenten in Hollands Midden staat gevalideerde en eenduidige informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en opvoeders. Veel ouders vinden de informatie al. Daarom is het voor u als professional ook handig om te weten dat deze informatie beschikbaar is.

 

U bent van harte uitgenodigd om er gebruik van te maken in al uw voorlichting naar ouders en opvoeders toe. De informatie is immers eenduidig én betrouwbaar!

 

Maak in het menu een keuze uit de verschillende leeftijdsfases of bekijk samen met een ouder de informatie op de lokale CJG-website via www.cjghollandsmidden.nl.

Van kinderwens tot en met jongvolwassene

Opvoeden is een uitdagende taak waarbij ouders en opvoeders van alles tegenkomen. Mooie momenten en onvergetelijke ervaringen, maar soms ook minder leuke situaties. Dat levert vragen op.

 

Doen we het wel goed? Waarom is mijn kind zo verlegen? Hoe stel ik duidelijke grenzen? Maar ook: hoe lang mag mijn peuter televisie kijken? En wat doe je tegen cyberpesten?

 

De vragen van ouders en opvoeders over het opgroeien, opvoeden en de gezondheid van kinderen veranderen naarmate hun kinderen ouder worden. Daarom is de informatie ingedeeld in 7 verschillende levensfasen: van kinderwens tot en met jongvolwassene. Daarnaast is er een thema Ouderschap bijgekomen met overkoepelende informatie over het ouderschap. 

Breed aanbod van onderwerpen en thema's

In elke levensfase komen min of meer dezelfde onderwerpen en thema's aan bod met informatie die specifiek voor die fase van belang is. Bijvoorbeeld:

  • groei
  • ontwikkeling
  • gezondheid
  • voeding
  • opvoeding
  • omgaan met (lastig) gedrag
  • verzorging
  • veiligheid
  • opvang en onderwijs

Het gaat daarbij om algemene basisinformatie over onderwerpen waar de meeste ouders vragen over hebben. Voor specifieke informatie worden ouders doorverwezen naar betrouwbare websites van bijvoorbeeld de overheid en van thema-instituten. En naar hulp en ondersteuning bij hen in de buurt.

 

In het thema Ouderschap staan adviezen over situaties die alle ouders aangaan, zoals het combineren van werk en kinderen of de gezinssamenstelling na een scheiding. 

Stichting Opvoeden

De teksten zijn geschreven door Stichting Opvoeden, die vanuit een onafhankelijke positie met publieke middelen als schakel fungeert tussen wetenschappelijke kennisorganisaties en het beschikbaar stellen van betrouwbare informatie voor ouders/opvoeders en jongeren.

 

Wijzigingen bijhouden

Wilt u graag op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen in de gevalideerde informatie voor ouders en opvoeders? Dat kan! Kijk daarvoor op de website van Stichting Opvoeden.nl: http://stichtingopvoeden.nl/laatste-wijzigingen

Suggesties doorgeven

U kunt helpen om de gevalideerde informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en opvoeders verder te verbeteren. Als professional staat u immers dicht bij ouders en weet u als geen ander wat er speelt. Dus laat u horen! Geef uw suggesties door via het tipformulier van Stichting Opvoeden.nl: http://stichtingopvoeden.nl/tips.

 

In de dagelijkse praktijk kunt u ouders en opvoeders met opvoed- en opvoedvragen verwijzen naar de gevalideerde opvoedinformatie op de CJG-website van uw gemeente. Lees de casus van Lisa om te zien wat het voordeel hiervan is. Open praktijkvoorbeeld (pdf, 60 kB).
Deze toepassing kan cookies gebruiken. Klik hier om cookies te accepteren.


Geef feedback