Voor professionals
Onze werkwijze

Wat doen wij?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar ouders, aanstaande ouders en jongeren (tot 23 jaar) terecht kunnen met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien. Ook professionals zijn van harte welkom in het CJG. In het CJG werken jeugdartsen, verpleegkundigen, logopedisten, pedagogen en andere deskundigen op het gebied van jeugd samen. Het CJG biedt gratis informatie en advies, steun en begeleiding, specialistische hulp en coördinatie van zorg.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De JGZ volgt de ontwikkeling van vrijwel alle kinderen vanaf hun geboorte. Voor ouders zijn de JGZ-medewerkers vaak het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen rond hun kind.

Preventie

 • CJG-cursussen: het hele jaar door organiseert het CJG cursussen en voorlichtings- of informatiebijeenkomsten over opvoeden en opgroeien. Hierbij sluiten we regelmatig aan bij bestaande activiteiten op scholen of kinderdagverblijven.
 • Pedagogisch adviseurs: pedagogen bieden opvoedondersteuning aan ouders bij vragen over opvoeden of over de ontwikkeling van hun kind.
 • Preventieve projecten: het CJG werkt nauw samen met lokale partners uit de wijk ten behoeve van het vroeg signaleren van problemen bij kinderen of gericht op ondersteuning aan gezinnen.

Jeugdhulpverlening

De Jeugdteams bieden lichte hulp of schakelen specialistische hulp in als dat nodig is.

Voor professionals

Bij het CJG kunt u als professional onder andere terecht voor:

 • Informatie en advies
 • Specialistische hulp / hulp op maat
 • Consultatie / intercollegiaal overleg
 • Presentaties over specifieke onderwerpen
 • Trainingen voor kinderen
 • Cursussen voor ouders

Onze werkwijze

De medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin:

 • werken vanuit de visie van Positief Opvoeden, Triple P. Lees meer over deze methode op de pagina Positief opvoeden, Triple P;
 • werken met de GIZ-methodiek: met ouders en jongeren bepalen hoe het gaat en wat er nodig is;
 • werken volgens de methode 1Gezin1Plan (1G1P). Deze methode is bedoeld om de hulp aan gezinnen die met verschillende hulpverleners te maken hebben te verbeteren;
 • werken met het systeem JeugdMATCH. Het komt regelmatig voor dat er bij meerdere hulpverleners zorgen zijn over een kind of een jongere. JeugdMATCH (JM) zorgt ervoor dat zij elkaar sneller vinden, zodat zij betere hulp kunnen verlenen. JeugdMATCH is de naam die wij in onze regio gebruiken voor de Verwijsindex. Lees meer over de Verwijsindex op Rijksoverheid.nl.

In de ondersteuning aan ouders maken wij gebruik van de eigen kracht van ouders en jongeren en van hun netwerk.

Presentaties

Vanuit het CJG geven medewerkers regelmatig informatie of presentaties over onder andere:

 • de puberteit, bijvoorbeeld tijdens een ouderavond;
 • ADHD, autisme of een onderwerp dat bij jou op school, de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf leeft;
 • een specifiek thema zoals luisteren naar je kind/puber, peuterpuberteit, hoog sensitieve kinderen, zelfvertrouwen, weerbaarheid of een thema op verzoek;
 • opvoeden en opgroeien, tijdens bijeenkomsten waar veel pubers komen. De medewerkers gaan in gesprek met hen over onderwerpen die hen bezig houden.