Voor professionals
Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt professionals informatie over haar diensten en de ontwikkelingen rond de transitie. Hiervoor brengen we een paar keer per jaar nieuwsbrieven uit.

Wegens de kanteling binnen het WMO-veld worden om organisatorische redenen momenteel geen CJG-nieuwsbrieven verstuurd. Zodra het mogelijk is, zal deze voorziening hervat worden.

Externe nieuwsbrief - voor professionals rondom het CJG

Via deze nieuwsbrief voor professionals rondom het CJG blijft u op de hoogte van bijzondere ontwikkelingen in de CJG's in Zuid-Holland-Noord, zoals de start van de Jeugd- en Gezinsteams en de transitie jeugdzorg. De nieuwsbrief verschijnt incidenteel.

Wilt u zich aanmelden voor de CJG-nieuwsbrief voor professionals rondom het CJG? Vul het aanmeldformulier in. De volgende editie krijgt u dan via de e-mail toegestuurd.

Bekijk hier de al verschenen nieuwsbrieven.

Interne nieuwsbrief - voor CJG-medewerkers

Om te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen van bijvoorbeeld de proeftuinen, het CJG-cursusbureau en de transitie jeugdzorg is een regionale nieuwsbrief voor CJG-medewerkers ontwikkeld.

Wilt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief voor professionals in het CJG? Vul dit aanmeldformulier in. De volgende editie krijgt u dan via de e-mail toegestuurd.

Bekijk hier de al verschenen nieuwsbrieven.

Lokale nieuwsbrieven

Leiden

De gemeente Leiden heeft een lokale nieuwsbrief over al het nieuws in het sociaal domein (waaronder ook de onderwerpen Jeugdhulp en Zorg en ondersteuning vallen). U kunt zich daarvoor aanmelden via de lokale informatiepagina Leiden.

Gouda

In de nieuwsbrief van Centrum voor Jeugd en Gezin Gouda staat informatie over de laatste nieuwtjes, ontwikkelingen, handige weetjes, cursusaanbod voor cliënten, congressen/studiedagen en nog veel meer. Ga naar de nieuwsbriefpagina van Gouda.