Voor professionals
Lokale informatie | Lokale informatie Leiden

Gezonde Kansrijke Start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 levensdagen van een kind zijn hiervoor cruciaal.

Elk kind verdient een goede start! Helaas heeft 1 op de 6 kinderen geen goede start door bijvoorbeeld vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of andere complicaties. De periode vanaf de bevruchting tot het 2e levensjaar (de eerste 1000 dagen) is echter cruciaal voor de groei en ontwikkeling. Om ervoor te zorgen dat meer kinderen een kansrijke start krijgen, wil het Ministerie van VWS onderstaande doelen bereiken.

Voor de zwangerschap:

  • Meer ouders in kwetsbare omstandigheden starten goed voorbereid met hun zwangerschap.
  • Er zijn minder onbedoelde zwangerschappen in kwetsbare gezinnen.

Tijdens de zwangerschap:

  • Problemen bij (aanstaande) kwetsbare gezinnen worden beter gesignaleerd.
  • Meer (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden krijgen eerder de juiste hulp.

Na de zwangerschap:

  • Meer ouders in kwetsbare omstandigheden zijn toegerust voor het ouderschap en de opvoeding.
  • Minder baby’s en jonge kinderen worden uit huis of onder toezicht geplaatst.

Gezonde Kansrijke Start in Leiden

Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start is opgezet vanuit het ministerie van VWS. Ook in Leiden wordt hard gewerkt aan een goede start voor ieder kind onder de naam 'Gezonde Kansrijke Start'. Partijen uit de geboortezorg, de jeugdgezondheidszorg, het sociaal én medisch domein en gemeente werken hierbij samen.

4 pijlers in het Leidse actieprogramma

In het Leidse actieprogramma zijn 4 pijlers beschreven van waaruit concrete initiatieven geformuleerd zijn en acties uitgevoerd (gaan) worden. Deze 4 pijlers zijn:

  1. Verbinding geboortezorg partners met het sociale domein
  2. Nu niet Zwanger
  3. Gezonde Leefstijl tijdens de eerste 1000 dagen
  4. Duurzame Start Jonge Kind

Kijk op de infographic voor alle acties en coalitiepartners.

Nieuwsbrief Gezonde Kansrijke Start

Ieder kwartaal houden wij professionals via een nieuwsbrief op de hoogte over actualiteiten rondom Gezonde Kansrijke Start in gemeente Leiden. U vindt deze op de pagina Nieuwsbrieven Leiden.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over het programma Kansrijke Start in Leiden, kunt u bellen met 088 308 36 43.

Bekijk ook