Voor professionals
Onze werkwijze | JeugdMATCH

JeugdMATCH

JeugdMATCH is de naam die we in de regio Hollands Midden gebruiken voor de Verwijsindex. Het is een digitaal samenwerkingsinstrument voor professionals. Een professional is een hulpverlener of een beroepskracht, bijvoorbeeld een psychiater, maatschappelijk werker of de intern begeleider van school.

Steeds meer organisaties in de regio Hollands Midden werken met JeugdMATCH.

Beter hulp door samenwerking

Opvoeden en opgroeien is niet altijd makkelijk. Het kan voorkomen dat verschillende professionals bij een jeugdige in de leeftijd van 0 tot 23 jaar zijn betrokken. Dan is het belangrijk dat zij dit van elkaar weten en dat zij goed met elkaar samenwerken.

De professionals willen samen met de ouders en jeugdige:

  • de beste kansen bieden aan de jeugdige om gezond en gelukkig op te groeien;
  • de meest geschikte hulp bieden aan een gezin of jeugdige;
  • ervoor zorgen dat de jeugdige of het gezin zo snel mogelijk zelf verder kan.

Hoe werkt JeugdMATCH?

Als een professional betrokken is bij hulp aan jeugdige kan hij of zij een signaal in JeugdMATCH zetten. Als ook een andere professional de jeugdige helpt, kan deze ook een signaal in JeugdMATCH zetten. Beide professionals krijgen dan een e-mail dat er een 'match' bestaat. Zij nemen contact op met elkaar en met de ouders of jeugdige. Samen bespreken ze hoe ze het best kunnen helpen. Voordat de professionals met elkaar overleggen vragen ze hiervoor toestemming aan de ouders.

Wat staat er in JeugdMATCH?

In JeugdMATCH staan van de jeugdige alleen naam, adres en geboortedatum. Hieraan gekoppeld staan naam, telefoonnummer en e-mailadres van de professional die het signaal in JeugdMATCH heeft gemeld. Niemand kan precies zien wat er aan de hand is met jeugdige of het gezin.

U kunt niet opzoeken of een jeugdige in JeugdMATCH staat. Alleen een professional die volgens de wet met de Verwijsindex mag werken, die is aangesloten op JeugdMATCH én een signaal heeft gemeld, kan zien wie er nog meer bij de jeugdige of het gezin is betrokken.

Na 2 jaar wordt een signaal automatisch uit JeugdMATCH verwijderd. Daarna blijft het signaal nog maximaal 5 jaar in het archief staan. Als een professional na 2 jaar nog betrokken is, kan hij/zij het signaal verlengen. Een professional kan er ook voor kiezen om eerder het signaal te verwijderen.

Als een jeugdige 23 jaar is, worden alle gegevens verwijderd uit JeugdMATCH.

Rechten

Is een jeugdige of gezin het niet eens met de vermelding in JeugdMATCH? Zij kunnen dit bespreken met de professional die de melding heeft gedaan. Komen zij er met elkaar niet uit? In de folder JeugdMATCH, welke rechten heb je? staat beschreven wat de jeugdige of het gezin dan kunnen doen.

Meer informatie

Meer informatie over JeugdMATCH vindt u in de volgende folders:

Op de website Verwijsindex.tv staat een film voor ouders/verzorgers waarin wordt uitgelegd wat de verwijsindex is.

Voor jongeren is informatie over JeugdMATCH te vinden op de website Hoezitdat.info.