Voor professionals
Onze werkwijze | JeugdMATCH

JeugdMATCH

Steeds meer organisaties in de regio Hollands Midden werken met JeugdMATCH.

In gezinnen waar complexe problematiek speelt, zijn vaak meerdere professionals betrokken. Het is dan natuurlijk heel belangrijk dat er goed wordt samengewerkt. JeugdMATCH helpt professionals elkaar sneller te vinden. JeugdMATCH is de naam die wij in de regio Hollands Midden gebruiken voor de Verwijsindex.

Wanneer 2 of meer professionals in JeugdMATCH aangeven dat zij betrokken zijn bij een jeugdige of diens broertjes of zusjes (het afgeven van een signaal) dan ontstaat een 'match'. Zij ontvangen dan allemaal een e-mail met elkaars contactgegevens zodat ze, in overleg met het betreffende gezin, de hulp goed op elkaar kunnen afstemmen.

JeugdMATCH bevat geen inhoudelijke informatie. Niemand kan dus zien wat er precies aan de hand is met de jeugdige of diens gezin. JeugdMATCH is ook geen zoeksysteem. Er kun dus niet worden opgezocht of een jeugdige al door een professional is gesignaleerd. Alleen een professional die volgens de wet met de Verwijsindex mag werken, die is aangesloten op JeugdMATCH én een signaal heeft afgegeven, kan zien welke professionals er nog meer betrokken zijn.

Meer informatie over JeugdMATCH vindt u in de volgende folders:

Verwijsindex.tv

De website verwijsindex.tv ondersteunt professionals in het vinden van antwoorden op vragen over JeugdMATCH. Zo zijn er filmpjes over hoe je ouders informeert, hoe je toestemming vraagt voor overleg, hoe het zit met privacy en hoe het systeem werkt. Alle gebruikers van JeugdMATCH kunnen op deze site inloggen met hun gebruikersnaam.

Er is ook een ouderfilm die ouders uitlegt hoe de verwijsindex werkt: www.verwijsindex.tv/ouders. Voor het bekijken van deze film hoef je niet in te loggen.

Initiatief

Verwijsindex.tv is een initiatief van MULTIsignaal, met als moederorganisatie het Centrum voor Publieke Innovatie.