Voor professionals
Onze werkwijze | JeugdMATCH

JeugdMATCH

JeugdMATCH is een digitaal hulpmiddel voor professionals. Een professional is een hulpverlener of een beroepskracht, bijvoorbeeld een psychiater, maatschappelijk werker of de intern begeleider van school.

Veel organisaties (pdf, 112 kB) in de regio Hollands Midden werken met JeugdMATCH.

Beter hulp door samenwerking

Opvoeden en opgroeien is niet altijd makkelijk. Het kan gebeuren dat verschillende professionals bij een jeugdige zijn betrokken. Dan is het belangrijk dat zij dit van elkaar weten en dat zij goed met elkaar samenwerken.

De professionals willen samen met de ouders en jeugdige:

  • de beste kansen bieden aan de jeugdige om gezond en gelukkig op te groeien;
  • de meest geschikte hulp bieden aan een gezin of jeugdige;
  • ervoor zorgen dat de jeugdige of het gezin zo snel mogelijk zelf verder kan.

Hoe werkt JeugdMATCH?

Als een professional betrokken is bij hulp aan jeugdige tot 23 jaar kan hij of zij een signaal in JeugdMATCH zetten. Als ook een andere professional de jeugdige helpt, kan deze ook een signaal in JeugdMATCH zetten.

Beide professionals krijgen dan een e-mail dat er een 'match' is. Zij nemen contact op met elkaar en met de ouders of jeugdige. Voordat de professionals met elkaar overleggen vragen ze hiervoor toestemming aan de ouders. En vanaf 12 jaar ook de toestemming van de jeugdige.

Daarna bespreken ze met elkaar hoe ze het gezin en de kinderen het best kunnen helpen.

Wat staat er in JeugdMATCH?

In JeugdMATCH staan van de jeugdige alleen naam, adres en geboortedatum. Hieraan gekoppeld staan naam, telefoonnummer en e-mailadres van de professional die het signaal in JeugdMATCH heeft gemeld. Niemand kan precies zien wat er aan de hand is met jeugdige of het gezin.

Alleen een professional die is aangesloten op JeugdMATCH én een signaal heeft gemeld, kan zien wie er nog meer bij de jeugdige of het gezin zijn betrokken.

Na 2 jaar wordt een signaal automatisch uit JeugdMATCH verwijderd. Daarna blijft het signaal nog maximaal 5 jaar in het archief staan. Als een professional na 2 jaar nog betrokken is, kan hij/zij het signaal verlengen. Een professional kan er ook voor kiezen om eerder het signaal te verwijderen.

Als een jeugdige 23 jaar is, worden alle gegevens verwijderd uit JeugdMATCH.

Rechten en bezwaar

Is een jeugdige of gezin het niet eens met de vermelding in JeugdMATCH? Zij kunnen dit bespreken met de professional die de melding heeft gedaan. Komen zij er met elkaar niet uit? Dan kunnen de ouders en/of jeugdige schriftelijke bezwaar maken tegen een signaal. Dat kunnen ze doen bij:

GGD Hollands Midden
regionaal coördinator JeugdMATCH
Postbus 121
2300 AC Leiden
e-mail: jeugdmatchHM@ggdhm.nl

Meer informatie

  • Voor ouders/opvoeders is informatie te vinden op de pagina JeugdMATCH van de lokale CJG-website (zoekwoord JeugdMATCH).
  • De film Verwijsindex is een filmpje voor ouders/verzorgers waarin wordt uitgelegd wat de verwijsindex is. In onze regio noemen wij het JeugdMATCH in plaats van Verwijsindex.
  • Voor jongeren is informatie over JeugdMATCH te vinden op de website Hoezitdat.info.