Voor professionals
Onze werkwijze | Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ)

Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ)

Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ)

Met ouders en jongeren bepalen hoe het gaat en wat er nodig is

Diverse medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin, zoals jeugdartsen, verpleegkundigen, pedagogen, maatschappelijk werkers en jeugdhulpverleners, werken met de GIZ-methodiek. GIZ staat voor Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften. Door het gebruik van de GIZ-methodiek schatten de CJG-medewerkers samen met ouders en kind de zorgbehoeften van het kind en het gezin in. Daarna bespreken ze welke ondersteuning het beste past bij de situatie. Het gesprek verloopt op een motiverende, niet-beoordelende en gestructureerde manier. Uit evaluaties blijkt dat ouders, jongeren en professionals er erg positief over zijn.

Doelen

Het algemene doel van de GIZ-methodiek is professionals in staat te stellen gezamenlijk, dus in dialoog met een ouder of jongere, en eventueel een andere professional, tot een integrale, goed onderbouwde, gezamenlijke schatting van de zorgbehoeften te komen. Door deze schatting krijgen elk kind en gezin de (preventieve en/of curatieve) zorg die bij hun behoeften past, zowel uit het eigen netwerk als van professionals. Dit ter versterking van de 'eigen kracht' van kinderen en ouders.

De kracht van GIZ

De kracht van de GIZ-methodiek ligt in de combinatie van 5 kernelementen, die samen 'het wat' en 'het hoe' van de gezamenlijke inschatting van zorg bepalen: wat je met ouders en kinderen bespreekt en hoe. De 2 kernelementen die 'het wat' bepalen zijn:

  1. ('de aangepaste CAF') Common Assessment Framework-driehoek
  2. de gekleurde Gezonde Ontwikkeling Matrix ('de GOM')

GIZ

Figuur: CAF-driehoek, bewerking Common Assessment Framework, oktober 2014.

De 3 kernelementen die 'het hoe' bepalen zijn:

  1. De professional werkt vraag- en oplossingsgericht.
  2. De professional gebruikt motiverende en oplossingsgerichte gespreksvaardigheden.
  3. De professional gebruikt een transparante (gestructureerde en doelgerichte) handelingsgerichte methodiek.

De GIZ-methodiek is ontwikkeld door GGD Hollands Midden (Marjanne Bontje) en Alison Sutton (Childrearing Matters), vanuit de Academische werkplaats jeugd Noordelijk Zuid-Holland, met input van LUMC, TNO, de Haagse Hogeschool, praktijkprofessionals en ouders en jongeren, mede met financiële steun van ZonMw en de Stichting Kinderpostzegels.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in de GIZ-methodiek voor uw organisatie? Wilt u informatie over trainingen voor professionals? Neem dan contact op met Marjanne Bontje, projectleider, onderzoeker en ontwikkelaar GIZ-methodiek, e-mail mbontje@ggdhm.nl.

Cursussen & activiteiten | CJG prof - Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ)