Consult

 E-consult

Telefonisch consult

E-consult

Online vraag stellen via de site van het CJG

Ouders, opvoeders en professionals kunnen via de CJG-website online vragen stellen over de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Jongeren kunnen met hun vragen terecht op de jongerenwebsite Hoezitdat.info.

 

Op de homepage staan verschillende contactmogelijkheden. Via een mailformulier kunnen korte vragen gesteld worden, maar ook meer complexe vragen. Dit laatste noemen we dan een elektronisch consult (E-consult). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van telefonisch advies of het chatspreekuur.

Chatspreekuur

Het chatspreekuur voor professionals en ouders/opvoeders is 5 dagen per week geopend.

 

Chatspreekuur voor professionals en ouders/opvoeders

Maandag

09.30 – 11.30 uur

Dinsdag

09.30 – 11.30 uur

Woensdag

09.30 – 11.30 uur

Donderdag

09.30 – 11.30 uur

Vrijdag

09.30 – 11.30 uur

Het chatspreekuur voor jongeren is 5 dagen per week geopend. 

 

Chatspreekuur voor jongeren

Maandag

15.00 – 17.00 uur

19.00 – 21.00 uur

Dinsdag

15.00 – 17.00 uur

19.00 – 21.00 uur

Woensdag

15.00 – 17.00 uur

19.00 – 21.00 uur

Donderdag

15.00 – 17.00 uur

19.00 – 21.00 uur

Vrijdag

15.00 – 17.00 uur

Het chatspreekuur voor jongeren is toegankelijk via de CJG-jongerenwebsite hoezitdat.info.  

Wie zijn de vragenstellers en welke vragen stellen zij?

De meeste vragen worden gesteld door ouders met een kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Veel voorkomende onderwerpen zijn: opvoeding, voeding, verzorging en ontwikkeling.

 

Ouders van schoolgaande kinderen stellen meestal vragen over de opvoeding, gedrag van hun kind en de mogelijkheden voor het volgen van cursussen over bijvoorbeeld weerbaarheid of omgaan met een scheiding.

 

Ook professionals nemen contact op om bijvoorbeeld hun aanbod onder de aandacht te brengen, advies te vragen en zorgelijke signalen te melden.

Wie beantwoorden de vragen?

Alle vragen die via de CJG-websites voor ouders/opvoeders en voor professionals worden gesteld komen binnen bij het Klant Contact Centrum (KCC) van het CJG. Hier worden de vragen beantwoord door een CJG-professional. Afhankelijk van de vraag kunnen er meerdere deskundigen bij betrokken worden.

 

Vragen die via de jongerensite binnen komen worden ook door CJG-professionals beantwoord. Het chatspreekuur op de jongerenwebsite wordt verzorgd door een team maatschappelijk werkers. 

Hoe snel krijgt u antwoord?

Het streven is de vragen binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

Enkele praktijkvoorbeelden

Zorgen om tienerdochter 


Vraag:

Moeder maakt zich zorgen om haar dochter van 13 jaar. Haar dochter vertoont teruggetrokken gedrag en heeft een negatief zelfbeeld. Ze is uitgebreid getest en het advies is een training gericht op het verhogen van haar zelfbeeld en assertiviteit te volgen. De vraag van de moeder is: weten jullie een groep waar mijn dochter aan deel zou kunnen nemen?

Antwoord/advies:  

Na toestemming van moeder is de vraag doorgestuurd naar de jeugdverpleegkundige omdat die het (regionale) aanbod en de school waar het meisje op zit goed kent. De contactgegevens van de verpleegkundige worden aan de moeder gegeven. Het contact komt snel tot stand en er worden afspraken gemaakt.  

 

Omgangsregeling


Vraag:

Moeder maakt zich zorgen over omgangsregeling van haar zoon (9 jaar) met zijn vader.
Haar zoon is altijd heel gespannen als hij het weekend naar zijn vader gaat. Dat uit zich in slaapproblemen en driftbuien. Dit is slecht bespreekbaar met de vader. De jongen blijft wel gaan maar met grote tegenzin. Moeder vraagt zich af wat het beste is voor haar kind.

Antwoord/advies:

De vraag is met toestemming van de moeder doorgestuurd naar een medewerker van het opvoedbureau. De vraag is uitgebreid beantwoord en aan de moeder is gevraagd of ze behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek. Als tip wordt verwezen naar de KIES-trainingen (Kinderen In EchtScheidingsSituaties). De mail wordt beëindigd met de vraag of het advies voldoende is en of zij indien nodig wil reageren.

Telefonisch consult

Alle CJG's in de regio zijn bereikbaar via het regionale telefoonnummer: 088 254 23 84 (je kunt ook toetsen: 088CJGADVIES). De telefonische vragen komen net als het E-consult op één centraal punt binnen. Het KCC (Klant Contact Centrum) van het CJG beantwoordt de vragen direct of zet ze door.

Welke vragen handelt het KCC af?

Via het KCC kunnen ouders en professionals:

  • direct een vraag over opgroeien en opvoeden stellen aan een deskundige;
  • een afspraak maken of verzetten voor CJG-diensten zoals vaccinatie en jeugdgezondheidszorg;
  • een bericht achterlaten voor een CJG-medewerker;
  • informatie vragen over en zich aanmelden voor een cursus of CJG-activiteit.


Geef feedback