Nieuws
Zelfmoordpreventie in het onderwijs

Zelfmoordpreventie in het onderwijs

Zelfmoordpreventie in het onderwijs

In 2017 overleden 1.917 mensen door zelfmoord, 23 meer dan in 2016. Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar nam toe van 48 in 2016 tot 81 in 2017. Binnen deze groep betreft het voornamelijk oudere tieners. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Toename onder jongeren

‘Het aantal suïcides onder de totale bevolking stabiliseert sinds 2013. Opmerkelijk is de toename onder jongeren', aldus Jan Mokkenstorm, psychiater en oprichter van 113 Zelfmoordpreventie. ‘We zien dit als een belangrijk en zorgwekkend signaal. En we willen daarom de onderste steen boven: wat speelde er bij deze jongeren? Mogelijk speelt de toegang en kwaliteit van (jeugd)zorg een rol, of een verandering in de beschikbare methoden waarop mensen een einde aan hun leven maken, of is er sprake van copycat-effect wat mogelijk veroorzaakt kan worden door het zgn. Werther-effect in de (social)media? Het moet uitgezocht worden en we zullen meer onderzoek moeten doen naar hoe we deze jongeren kunnen helpen om veilig te blijven. En hoe ze de stap naar hoop en hulp kunnen zetten.’

 

113 voerde in 2017 meer dan 50.000 crisisgesprekken via telefoon en chat, ongeveer de helft van die gesprekken wordt gevoerd met jonge mensen onder de 30. ‘Naast de acute crisishulp die 113 verleent, ontwikkelden we speciale online therapie voor jongeren, die veel meer is toegesneden op de leefwereld van deze doelgroep.’

Zelfmoordpreventie in het onderwijs 

Suïcide is de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. Een belangrijke taak van het onderwijs is de signaleringsfunctie. Veel jongeren die zelfmoordgedachten hebben, een poging doen of overlijden door zelfmoord, zijn niet in behandeling. Dit betekent dat zij niet samen met een hulpverlener of specialist hebben kunnen zoeken naar een andere oplossing dan de dood. Signaleert u iemand die suïcidale gedachten heeft, dan kunt u zelfmoord bespreekbaar maken en diegene doorverwijzen naar een hulpverlener.

 

Als docent, mentor, studie(loopbaan)begeleider, maatschappelijk werker, studentendecaan, vertrouwenspersoon of zorgcoördinator kunt u veel doen voor uw leerling/student. In uw functie bent u de juiste persoon om met hem/haar een gesprek te voeren. Het is vertrouwd, maar toch op afstand.

 

Meer weten over wat u kunt doen? Kijk op www.113.nl/onderwijs.


Nieuwsdatum: donderdag 02 augustus 2018

Nieuws