Nieuws
Zelfbeschadiging bij jongeren

Zelfbeschadiging bij jongeren

Zelfbeschadiging komt onder jongeren veel voor. Ze brengen zichzelf dan verwondingen of andere schade toe. Zelfbeschadiging wordt ook wel automutilatie genoemd. Het kan gaan om directe, zichtbare schade aan de oppervlakte, maar het kan ook gaan om minder zichtbare, interne schade. Bijvoorbeeld vergiftiging met pillen, drugs of het inslikken van voorwerpen.

 

Onder jongeren komt zelfbeschadiging vaak voor. Er wordt geschat dat 15% van de jongeren zichzelf weleens beschadigt. Meestal begin het tussen het 12e en 14e levensjaar. Tussen de 18 en 24 jaar gebeurt het het vaakst. 

Sameninmijnschoenen.nl

Veel jongeren die zichzelf beschadigen, willen vooral informatie en niet gelijk naar de hulpverlening verwezen worden, daarom heeft het Trimbos-instituut samen met Stichting Zelfbeschadiging en Fivoor de website Sameninmijnschoenen.nl gelanceerd. De site combineert praktijk- , ervarings- en wetenschappelijke kennis, en geeft informatie en adviezen aan jongeren, ouders en professionals over zelfbeschadiging onder jongeren.

 

De website Sameninmijnschoenen.nl is voor ouders te vinden via de pagina's Zelfbeschadiging en Zelfbeschadiging stoppen op de websites van de Centra voor Jeugd en Gezin in Hollands MIdden. 


Nieuwsdatum: maandag 01 april 2019

Nieuws