Nieuws
Wegwijzer Kind en Scheiding

Wegwijzer Kind en Scheiding

Kinderen van gescheiden ouders lopen een verhoogd risico op gedrags- en sociaal-emotionele problemen, problemen op school en in hun sociale contacten. 

 

Wilt u weten welke programma's en initiatieven er zijn om kinderen die te maken hebben met echtscheiding te ondersteunen? Het NJI heeft een Wegwijzer Kind en Scheiding ontwikkeld om dit in kaart te brengen. In deze Wegwijzer vindt u een overzicht van programma's en initiatieven die bedoeld zijn om kinderen zo min mogelijk te laten lijden onder de scheiding van hun ouders.

 

De programma's richten zich voornamelijk op het leren omgaan met de scheiding en het voorkomen van problemen bij kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Bij de kindgerichte initiatieven gaat het van kinderen een stem geven bij het opstellen van een ouderschapsplan tot een online platform waarin kinderen van gescheiden ouders elkaar steun bieden.

 

Voor het aanbod aan cursussen en activiteiten in de regio Zuid-Holland Noord voor ouders en kinderen wat betreft echtscheiding kunt u kijken bij thema voor ouders: Echtscheiding

 


Nieuwsdatum: maandag 06 juni 2016

Nieuws