Nieuws
Website over 'nieuwe jeugdbescherming'

Website over 'nieuwe jeugdbescherming'

Website over 'nieuwe jeugdbescherming'

Op 23 november 2015 is de website Nieuwe jeugdbescherming gelanceerd. Deze website helpt de jeugdbescherming en jeugdreclassering zich verder te ontwikkelen en te versterken na de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. 

Wat vindt u op nieuwejeugdbescherming.nl?

De website bevat achtergrondinformatie over de jeugdbescherming en -reclassering, regelgeving en juridische aspecten. Denkt u aan:

 

  • Artikelen over vernieuwingen in jeugdbescherming en jeugdreclassering, waaronder de SWING-projecten;
  • Achtergrondinformatie over onder andere dwang en drang, ondertoezichtstelling, voogdij en reclasseringsmaatregelen;
  • Interviews met professionals, wetenschappers en vernieuwers;
  • Praktijkgerichte blogs, weetjes over wetenschappelijk onderzoek en nog veel meer.

Doel website

Met de website wil NJI een bijdrage leveren aan het bevorderen van verbeteringen in de jeugdbescherming/-reclassering. Uiteindelijk moet dit de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdbescherming/-reclassering structureel verbeteren en eraan bijdragen dat meer kinderen en jongeren blijvend veilig opgroeien.

Voor wie?

Iedereen die beroepshalve een verantwoordelijkheid heeft voor het veilig opgroeien van kinderen, dus niet alleen professionals werkzaam in jeugdreclassering en jeugdbescherming, maar ook medewerkers van peuterspeelzalen, onderwijs, wijkteams, verslavingszorg en noem maar op. 

Verantwoordelijkheid

De website maakt deel uit van het stimuleringsprogramma SWING, een programma voor instellingen die gecertificeerd zijn om jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren.

 

Het Nederlands Jeugdinstituut is tot 2017 verantwoordelijk voor het programmamanagement, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

 

Ga naar Nieuwejeugdbescherming.nl


Nieuwsdatum: woensdag 25 november 2015

Nieuws