Nieuws
Verwijsindex.tv

Verwijsindex.tv

De medewerkers van het CJG werken met het systeem JeugdMATCH (JM). Het komt regelmatig voor dat er bij meerdere hulpverleners zorgen zijn over een kind of een jongere. JeugdMATCH zorgt ervoor dat zij elkaar sneller vinden, zodat zij betere hulp kunnen verlenen. JeugdMATCH is de naam die wij in de regio Hollands Midden gebruiken voor de Verwijsindex. 

Verwijsindex.tv

De website verwijsindex.tv brengt werken met JeugdMATCH (of de Verwijsindex) in beeld voor professionals die werken met jeugd. Zo zijn er filmpjes over hoe je ouders informeert, hoe je toestemming vraagt voor overleg, hoe het zit met privacy en hoe het systeem werkt. 

 

De video's laten niet zien hoe het moet, maar ondersteunen de gedachtevorming van professionals die met vragen zitten over de verwijsindex. 

 

Er is ook een ouderfilm die ouders uitlegt hoe de verwijsindex werkt: www.verwijsindex.tv/ouders

Initiatief

Verwijsindex.tv is een initiatief van MULTIsignaal, met als moederorganisatie het Centrum voor Publieke Innovatie. Het initiatief wordt ondersteund door het Programmaministerie Jeugd en Gezin en het Nederlands Jeugdinstituut. 

Deelnemen aan verwijsindex.tv

Iedere andere regio in Nederland kan deelnemen aan het programma. Deelnemers aan het programma krijgen toegang tot de reeds gerealiseerde films en hun bijdrage wordt gebruikt voor nieuwe producties over zaken die in die regio van belang geacht worden. Door deel te nemen dragen regio’s bij aan de verdere ontwikkeling van het programma.


Nieuwsdatum: woensdag 13 januari 2016

Nieuws