Nieuws
Verbinding informatie Veilig Thuis en Jeugd- en Gezinsteams en Sociaal Teams

Verbinding informatie Veilig Thuis en Jeugd- en Gezinsteams en Sociaal Teams

Verbinding informatie Veilig Thuis en Jeugd- en Gezinsteams en Sociaal Teams

Voor Veilig Thuis, dat als 'brievenbus' fungeert voor alle signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, lopen de adviezen en meldingen sinds 2015 op. Urgente zaken van (ernstig) geweld worden altijd door Veilig Thuis opgepakt en indien nodig wordt direct een huisbezoek gebracht. Daarnaast is een vlotte doorstroom van Veilig Thuis naar lokale teams, van zaken die zich na triage daarvoor lenen, erg belangrijk.

Jeugd- en Gezinsteams, Sociaal Teams en de meldcode

Veilig Thuis en de Jeugd- en Gezinsteams en Sociaal Teams hebben concrete afspraken gemaakt over de overdracht van Veilig Thuis naar de lokale teams. Belangrijk uitgangspunt hierbij is, dat veiligheid voorop staat en leidend is. Immers, bij het ontbreken van veiligheid zal geen enkele hulpverlening aanslaan.

 

Er is onder andere afgesproken dat Veilig Thuis verantwoordelijk is voor de communicatie naar het gezin/huishouden. In de minimale variant is dat een brief aan het gezin/huishouden. Een afschrift van de brief en benodigde informatie gaat naar het betreffende lokale team (Jeugd- en Gezinsteam of Sociaal Team), dat vervolgens in gesprek gaat met het gezin.


Andersom kunnen  lokale teams gebruik maken van de mogelijkheden van Veilig Thuis. De Wet meldcode geldt daarbij als uitgangspunt. Hiervoor heeft Veilig Thuis een Handreiking voor gemeenten en wijkteams gemaakt. Deze handreiking bestaat uit een hulpschema, waarin per stap van de meldcode weergegeven wordt wat geregeld moet worden, welke vragen het teamlid zichzelf kan stellen en aan welke oplossingsrichtingen het teamlid daarbij kan denken.

Download

Download de Handreiking voor gemeenten en wijkteams Niets doen is geen optie


Nieuwsdatum: woensdag 19 augustus 2015

Nieuws