Nieuws
Veel vragen over het nieuwe coronavirus

Veel vragen over het nieuwe coronavirus

Veel vragen over het nieuwe coronavirus

Er leven veel vragen over het nieuwe coronavirus. U kunt ouders/opvoeders en jongeren helpen de zin van de onzin te scheiden door ze te wijzen op betrouwbare informatie.

Stand van zaken

De laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in onze regio vind u op de website van de GGD. 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u onder andere de Nederlandse aanpak van het coronavirus. Op Rijksoverheid.nl is  ook een overzicht te vinden van posters die u kunt gebruiken om te informeren over de maatregelen. 

Voor informatie over de stand van zaken van corona in Nederland en antwoorden op veel gestelde vragen kan iedereen terecht op de website van het RIVM. 

Besmetting voorkomen

Het nieuwe coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

  • Blijf thuis bij klachten, laat je testen en ziek uit.
  • Was vaak uw handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Werk zoveel mogelijk thuis. 
  • Vermijd drukte.

Adviezen voor ouders zijn te vinden in de opvoedinformatie. Op de website van het RIVM staan meer vragen en antwoorden over besmetting

Kinderopvang en onderwijs

Kinderen vormen geen speciale risicogroep. Op de publiekswebsite van de Rijksoverheid zijn antwoorden op veel gestelde vragen met betrekking tot kinderopvang en onderwijs te vinden. 

Dienstverlening Centrum voor Jeugd en Gezin

Ouders/opvoeders vinden de laatste informatie over inloopspreekuren, consulten en activiteiten op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Testbeleid

Op de website van de GGD Hollands Midden staat informatie over het testbeleid.

Informatie voor professionals 

Contact

Voor inhoudelijke vragen over het COVID-19 virus, die niet op rivm.nl zijn te vinden zijn, verwijzen wij u graag naar:

Voor andere vragen die betrekking hebben op het werkveld van de jeugdgezondheidszorg kunt u contact opnemen via onze telefoonlijn voor intercollegiaal overleg: 088 308 33 42 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 17.00 uur). Wij doen ons best ook u als collega zo spoedig mogelijk te woord te staan.

Update: 11 mei 2020


Nieuwsdatum: maandag 16 maart 2020

Nieuws