Nieuws
Testbeleid corona
Dit is een verlopen item

Testbeleid corona

In dit bericht leest u of u in aanmerking komt voor een coronatest, hoe de procedure verloopt en waar de testlocatie zich bevindt.

Welke professionals komen in aanmerking voor een coronatest?

Steeds meer professionals en vrijwilligers komen in aanmerking voor een coronatest. Een voorwaarde voor de test is dat u ten minste 24 uur symptomen hebt van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts).  U kunt zich laten testen als u behoort tot één van de onderstaande groepen. 

 • professionals in het primair onderwijs, inclusief speciaal (basis)onderwijs, de dagopvang of gastouderopvang;
 • jeugdtrainers en -coaches die beroepsmatig in aanraking komen met groepen kinderen;
 • medewerkers van politie, BOA en DJI, na incidenten met besmettingsrisico;
 • medewerkers van contactberoepen zoals paramedici, kappers en rijinstructeurs;
 • medewerkers in het OV, de politie, de marechaussee en andere handhavers;
 • medewerkers in de WMO-gefinancierde zorg en in de jeugdzorg;
 • zorgverleners  die aan kwetsbare mensen thuis zorg verlenen: mantelzorgers, PGB-gefinancierde (in)formele zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg.

Hoe verloopt de procedure?

Een arts bepaalt of u coronavirus-symptomen heeft en verwijst u al dan niet door naar de GGD Hollands Midden (GGD HM). Meestal is dit de bedrijfsarts, maar als er geen bedrijfsarts is, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de GGD HM. U moet thuisblijven vanaf het moment dat de klachten begonnen zijn totdat de testuitslag bekend is.

De procedure is als volgt.

1. Contact met arts

 • Als u ten minste 24 uur symptomen van het coronavirus hebt (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts), meldt u dit bij uw leidinggevende. U vraagt bij welke bedrijfsarts of arbo-deskundige u terecht kunt.
 • Is er geen bedrijfsarts die u kan doorverwijzen, neem dan rechtstreeks contact op met de GGD HM via het corona callcenter, telefoonnummer 085 078 28 78

2. Aanmelden bij de GGD Hollands Midden

Na doorverwijzing neemt u contact op met het corona callcenter van de GGD Hollands Midden via telefoonnummer 085 078 28 78. Zorg dat u uw BSN-nummer en de gegevens van de bedrijfsarts of Arbo-deskundige (indien van toepassing) bij de hand hebt.

3. Afnemen test

Na de intake door het corona callcenter ontvangt u een bevestigingsmail en een mail met daarin een link naar een website voor het invullen van de benodigde (persoons)gegevens. Via deze link kunt u zelf een afspraak maken voor het afnemen van de test in de coronatest drive-in. Als u binnen 24 uur geen e-mail of link hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met de GGD HM via telefoonnummer 085 078 28 78.

Op het afgesproken tijdstip rijdt u, bij voorkeur in uw eigen auto zonder passagiers, door de drive-in. Tijdens de test blijft u in de auto zitten. Het afnemen van de test in de drive-in duurt in totaal ongeveer 5 minuten.  

4. Uitslag

Zodra de GGD HM de testuitslag ontvangt vanuit het testlaboratorium, wordt u geïnformeerd. U ontvangt de uitslag altijd binnen 48 uur na de test. Bij een negatieve testuitslag (geen corona vastgesteld) ontvangt u een mail van de GGD HM. Bij een positieve uitslag (wel corona vastgesteld) wordt u zowel per mail als telefonisch op de hoogte gebracht door de GGD HM. U krijgt ook een dringend verzoek om de positieve uitslag door te geven aan de eigen bedrijfsarts.

Na de testuitslag

 • Als de test negatief is, kunt u het werk hervatten met algemene hygiënemaatregelen.
 • Als de test positief is, moet u thuis blijven en uitzieken totdat de klachten minstens 24 uur  volledig weg zijn. Klachten kunnen ongeveer een week aanhouden.

Locatie test drive-in

De drive-in bevindt zich op het parkeerterrein van het Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1, 2353 GA Leiderdorp. U kunt niet thuis getest worden.

Kosten

De coronatest is gratis. De kosten zijn gedekt vanuit het budget van de Openbare Gezondheidszorg (OGZ).

Meer informatie

Meer informatie over het testbeleid op het gebied van corona vindt u op de website van de GGD HM.


Nieuwsdatum: maandag 18 mei 2020

Nieuws