Nieuws
Suïcidepreventie is belangrijk

Suïcidepreventie is belangrijk

De cijfers met betrekking tot suïcide zijn hoog. In 2015 hebben 1.871 mensen een einde aan hun leven gemaakt. Gemiddeld 5 mensen per dag plegen zelfmoord. Dat is het hoogste aantal ooit. Maar uitgaand van het percentage van de bevolking waren er in de tweede helft van de jaren zeventig tot eind jaren tachtig meer zelfmoorden.

 

Jaarlijks denken zo'n 41.000 mensen aan zelfmoord. Dat is gebleken uit een onderzoek van het Trimbos-instituut onder Nederlanders van 18 tot en met 64 jaar. Ieder jaar doen 94.000 mensen in Nederland ook daadwerkelijk een poging om zichzelf te doden.

Suïcide naar leeftijd

Zelfmoord komt vooral veel voor onder mensen van middelbare leeftijd (45-60 jaar). Bij jongeren is zelfmoord een van de belangrijkste doodsoorzaken. Onder 20- tot 30-jarigen was suïcide in 2014 zelfs doodsoorzaak nummer 1. Hierbij speelt uiteraard een rol dat bij jongere mensen andere doodsoorzaken minder voorkomen. De cijfers in 2015 zijn gewijzigd ten opzichte van 2014.

 

In 2015 waren er 30 meer zelfmoorden onder mannen van in de twintig (van 104 naar 133) en mannen ouder dan zestig jaar (van 324 naar 396). Onder de laatste leeftijdsgroep plegen weduwnaars en gescheiden mannen vaker zelfmoord. Het aantal suïcides is bij andere leeftijdscategorieën nagenoeg hetzelfde gebleven.

 

De afgelopen jaren is het aantal zelfmoorden in Nederland gestegen. Een mogelijke oorzaak van deze stijging is de crisis. Een overzicht:

  • Er zijn relatief weinig suïcides in Nederland ten opzichte van andere Europese landen.
  • In absolute aantallen zijn er meer dan 1.800 zelfmoorden per jaar in Nederland.
  • 8,3% van de volwassenen heeft ooit aan zelfmoord gedacht.
  • 2,2% van de volwassenen heeft ooit een zelfmoordpoging gedaan.
  • Het aantal zelfmoordpogingen per jaar is niet exact bekend, maar wordt geschat op 94.000.
  • Jaarlijks worden zeker 14.000 pogingen behandeld in het ziekenhuis.
  • Mannen plegen vaker zelfmoord dan vrouwen.
  • Vrouwen doen gemiddeld meer zelfmoordpogingen dan mannen.

Cijferinfographic

Bekijk de cijferinfographic van 113 hieronder.

 

Wat kunt u doen?

Denkt u dat een ouder of jongere denkt aan zelfmoord? En weet u niet wat u moet doen? 113 heeft een collegiale overleglijn voor zorgprofessionals en -organisaties. Hierop zijn psychologen dagelijks bereikbaar tussen 11.00 en 12.00 uur. Kijk op de website van 113

 

 


bron: www.113.nl
Nieuwsdatum: donderdag 13 juli 2017

Nieuws