Nieuws
Regeling kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Regeling kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Regeling kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in september 2015 gestart met de campagne ten behoeve van het vergroten van de bekendheid van de regeling kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) en de financiële toegankelijkheid hiervan. Gemeenten krijgen ondersteuning deze doelstellingen verder vorm te geven. Ook de Centra voor Jeugd en Gezin en kinderopvangorganisaties worden hierbij betrokken.

Wat houdt Sociale Medische Indicatie in?

Sinds 2005, het jaar van de inwerkingtreding van de Wet kinderopvang (Wko), zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI). Gezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat maar één van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale en/of medische redenen tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te zorgen, kunnen in aanmerking komen voor SMI. Kinderopvang kan dan een (tijdelijke) oplossing bieden om ouders te ontlasten en/of de ontwikkeling van het kind niet te schaden.

Bekendheid en toegankelijkheid regeling

Gemeenten hebben veel beleidsvrijheid wat betreft de regeling SMI. Dit biedt de mogelijkheid om maatwerk te leveren. Uit onderzoek blijkt dat de financiële toegankelijkheid en de bekendheid van kinderopvang op basis van SMI moet worden vergroot. Door de onbekendheid van de regeling wordt de doelgroep nog niet voldoende bereikt.

Kindermediair

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft naar aanleiding van het onderzoek Kindermediair de opdracht gegeven om de bekendheid en financiële toegankelijkheid van de regeling SMI te vergroten.

 

Dit betekent dat Kindermediair diverse werkzaamheden gaat uitvoeren en aanspreekpunt zal zijn. Kindermediair is een onafhankelijke kinderopvangspecialist die zich bezighoudt met alles rondom kinderopvang, zowel beleidsmatig als uitvoerend.

Themabijeenkomst

Donderdag 17 maart 2016 is er een Themabijeenkomst over de regeling kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) in Amersfoort voor kinderopvangorganisaties en Centra voor Jeugd en Gezin. 

Meer informatie

De helpdesk van Kindermediair is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 0900 200 40 04 (€ 0,45 per minuut) en via smi@kindermediair.nl.


Nieuwsdatum: donderdag 25 februari 2016

Nieuws