Nieuws
Project @home: opvoedingsondersteuning voor vluchtelingengezinnen

Project @home: opvoedingsondersteuning voor vluchtelingengezinnen

Project @home: opvoedingsondersteuning voor vluchtelingengezinnen

Voor vluchtelingen kan de opvoeding van hun kinderen in een nieuw land moeilijk zijn. Want ze krijgen te maken met een cultuur die verschilt met hun land van herkomst. Tevens missen ze het sociale netwerk waarop ze in hun eigen land konden terugvallen.

 

Daarom starten we in september 2016 met het project @Home, opvoedingsondersteuning voor vluchtelingengezinnen met een Somalische of Syrische achtergrond, die gevestigd zijn in één van de vijf Bollenstreekgemeenten.

 

Het project start met een pilot met een totale looptijd van één jaar en richt zich specifiek op gezinnen met een Syrische achtergrond in Lisse en Hillegom. Na vier weken vindt een tussenevaluatie plaats. Daarna worden ook de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen bij het project betrokken. Na ongeveer drie maanden heeft een eindevaluatie plaats. Valt die positief uit, dan worden ook Somalische gezinnen bij het project betrokken.

Opvoedingsverschillen en kinderrechten 

Een pedagoge, die voor GGD Hollands Midden werkt op het AZC Katwijk, heeft een thema ontwikkeld voor vluchtelingenouders: 'Opvoeding in een nieuw land'. Dit belicht de opvoedingsverschillen tussen Nederland en het land van herkomst, de rechten van het kind, kindermishandeling en het  onderwijssysteem in Nederland. Daarnaast bieden we ouders een cursus aan om hun nieuwe opvoedvaardigheden te oefenen. Een tolk in hun moedertaal helpt daarbij. 

Ondersteuning en dialoog 

De doelstellingen van @home zijn: 

  • Laagdrempelige ondersteuning van de ouders bij de opvoeding van hun kinderen en inspelen op hun vragen en behoeften. 
  • De opvoedingsvaardigheden en competenties van ouders versterken. 
  • Inzicht bieden om zo ernstige stresssituaties en relationele breuken tussen ouders en kinderen te vermijden. 
  • Dialoog en ontmoeting faciliteren tussen ouders om de opvoeding te ondersteunen. 

Samenwerking en subsidie 

Het project @Home is tot stand gekomen in samenwerking met Vluchtelingenwerk Zuidwest in Lisse, GGD Hollands Midden en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Bij de vijf gemeenten in de Bollenstreek Noord wordt subsidie aangevraagd. De pilot loopt een jaar en wordt uit eigen middelen van Vluchtelingenwerk gefinancierd. 

In de toekomst ook voor Somalische gezinnen 

De pilot is specifiek gericht op gezinnen met een Syrische achtergrond in Lisse en Hillegom. Na een jaar en de tussenevaluatie wordt deze uitgebreid voor de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Bij een positieve eindevaluatie breiden we uit naar Somalische gezinnen. 

Ook voor uw gemeente? 

Het programma wordt in de CJG’s Lisse, Noordwijk en Sassenheim aangeboden, maar is ook te gebruiken door andere gemeenten. Wilt u meer weten of @home ook uitvoeren in uw eigen gemeente, dan kunt u het projectplan opvragen bij Sylvia Broer van Vluchtelingenwerk Lisse: sbroer@vluchtelingenwerk.nl.


bron: GGD Hollands Midden
Nieuwsdatum: donderdag 08 september 2016

Nieuws