Nieuws
PrivacyApp Jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

PrivacyApp Jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

PrivacyApp Jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

Onder welke voorwaarden mag u gegevens doorgeven aan een andere professional? Op dit soort privacy-vragen vinden jeugdhulpverleners antwoord in de vernieuwde PrivacyApp jeugdhulp en jeugdbescherming. De app bevatte tot nu alleen informatie voor de jongeren zelf.

Welke vragen beantwoordt de app?

Jongeren en professionals vinden in de app antwoorden op vragen over privacy-rechten van jongeren, en op de vraag welke persoonsgegevens professionals mogen opvragen of verstrekken.

  • Jongeren vinden bijvoorbeeld antwoord op vragen als: ‘Mag ik mijn dossier inzien?’, ‘Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of mijn ouders?’, en ‘Wat kan ik doen als ik het ergens niet mee eens ben?’.
  • Hulpverleners zoals jeugdartsen, wijkteammedewerkers en gezinsvoogden vinden in de app antwoord op vragen als 'Waar moet ik rekening mee houden als ik gegevens opvraag?' en 'Wat als ouders het niet met elkaar eens zijn?'. Ook staat er informatie over het doen van meldingen bij de Raad, Veilig thuis of in de Verwijs Index Risicojongeren en het organiseren van casusoverleggen. 

Behoefte aan app

De app speelt in op de behoefte van jongeren om snel informatie te krijgen over hun privacy-rechten. Daarnaast constateerden de initiatiefnemers dat er bij professionals veel onzekerheid heerst over wat zij wel en niet met elkaar mogen delen bij samenwerking. Deze PrivacyApp draagt bij aan een beter samenspel tussen jongere en hulpverlener, en tussen hulpverleners onderling.

PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming

De app is te vinden via privacy.jeugdconnect.nl/professionals.


bron: www.vng.nl
Nieuwsdatum: donderdag 01 februari 2018

Nieuws