Nieuws
Praat met migrantenouders over heikele thema's

Praat met migrantenouders over heikele thema's

Praat met migrantenouders over heikele thema's

Ouders met een migratie-achtergrond willen in de opvoedondersteuning graag praten over 'heikele thema's', zoals religie en waarden, terwijl professionals dit vaak lastig vinden. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

 

Wat doe ik met het kerstdiner op school? Hoe ga ik om met discriminatie? Welke waarden geef ik aan mijn kinderen mee? Ouders met een migratieachtergrond worstelen soms met allerlei – grote en kleine – vragen rondom de opvoeding van hun kinderen.

 

Opvoedondersteuning is nog onvoldoende afgestemd op de problemen waar ouders met een migratie-achtergrond tegenaan lopen, constateert het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Uit de pilot Weerbaar opvoeden, uitgevoerd in 5  gemeenten, blijkt dat voor veel islamitische ouders de opvoeding moet aansluiten bij religieuze tradities en regels. Daar willen ze ook graag over praten met professionals.

 

Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en vertrouwen zijn voorwaarden voor een goede relatie tussen ouders en professionals. Ook is het zaak gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van andere ouders zodat zij van elkaar leren.

 

Sofie Vriends van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) herkent de conclusies van het KIS. 'In deze tijd van polarisatie tussen bevolkingsgroepen moet je in de opvoeding over die thema's praten. Professionals moeten voldoende worden toegerust om ouders met verschillende achtergronden daar goed bij te ondersteunen. De kennis op het Platform JEP kan daarbij helpen.'

 

Meer informatie op de website van het NJI.
 


bron: Nederlands Jeugdinstituut
Nieuwsdatum: dinsdag 26 maart 2019

Nieuws