Nieuws
Polarisatie: do’s en don’ts voor jongerenwerkers

Polarisatie: do’s en don’ts voor jongerenwerkers

Polarisatie: do’s en don’ts voor jongerenwerkers

Polarisatie is toenemend wij-zij denken, waardoor het contact tussen groepen in de samenleving verslechtert of verdwijnt. Activiteiten waar groepen elkaar ontmoeten kunnen polarisatie tegengaan. Tegelijkertijd kunnen (ontmoetings)activiteiten juist averechts werken. Waar moet u als jongerenwerker rekening mee houden, als u verschillende groepen in de buurt wilt verbinden?

 

U kent de mensen én de organisaties. Hierdoor heb u een unieke positie om verschillende groepen in de buurt te verbinden. Bewust of onbewust: uw dagelijks handelen draagt bij aan het tegengaan van polarisatie. Bijvoorbeeld als u:

  • bemiddelt tussen buurtbewoners en jongeren;
  • jongeren een rol geeft als toezichthouder op een plein;
  • een sportevenement organiseert.

In de infosheet Polarisatie: do's en don'ts voor jongerenwerkers staan de aandachtspunten voor verschillende stappen in uw aanpak: het oriënteren op de situatie, het ontwerpen van de activiteit, en het organiseren van de activiteit. Veel van deze punten zal u als jongerenwerker al toepassen in uw dagelijks werk. Zie ze als een reminder en ter onderbouwing van uw handelen. 

 

 

U kunt meer informatie over polarisatie vinden in ons themadossier Radicalisering en Polarisatie


bron: Artikel Polarisatie do's en don'ts voor jongerenwerkers
Nieuwsdatum: maandag 04 februari 2019

Nieuws