Nieuws
Onderzoek: Ouders over ouderschap

Onderzoek: Ouders over ouderschap

De BV Familie deed, in samenwerking met het Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding, Hogeschool Leiden, een internetpeiling onder 619 ouders over de beleving van het ouderschap. Het is slechts een eerste verkennend onderzoek, maar geeft een goed beeld van hoe ouders het ouderschap anno nu ervaren. Onderzoeken naar de druk op ouders en de samenhang met diverse maatschappelijke problemen zijn nog schaars. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in het Factsheet Relatieconflicten bij ouders van jonge kinderen (zie hieronder). De belangrijkste bevindingen zijn hier opgenomen. 

Ouders zeggen dat het goed gaat

Hoe waarderen ouders hun relatie? Bij ouders van baby’s is gekeken naar 5 aspecten van de kwaliteit van de partnerrelatie: de ervaren steun van de partner in het ouderschap, de tevredenheid over de relatie, goed kunnen praten met de partner, één lijn trekken met de partner wat betreft de opvoeding en de mate waarin de ouder zich gewaardeerd voelt door de partner. De meeste ouders geven bij deze aspecten aan dat dit altijd of vrijwel altijd het geval is, sommigen zeggen zelden of soms, en bijna niemand geeft aan dat dit nooit aan de orde is (Bron: meting 0).

Geen grote verschillen tussen mannen en vrouwen, wel tussen vrouwen onderling

Mannen en vrouwen verschillen niet significant van elkaar in hoe zij de kwaliteit van hun partnerrelatie beoordelen. Wel lopen de scores van vrouwen wat verder uit elkaar dan de scores van mannen: vrouwen verschillen wat meer van elkaar dan mannen onderling van elkaar verschillen (Bron: meting 0).

Weinig behoefte aan informatie over invloed van kind op de relatie

Ouders geven aan dat zij over verschillende onderwerpen rond opvoeding en ouderschap informatie zoeken, met name op het gebied van gezondheid, veiligheid en de ontwikkeling van hun kindje. Het onderwerp ‘informatie over de invloed van een kind op de relatie met mijn partner’ wordt door 5% van de vaders en 4% van de moeders opgezocht (Bron: meting 0*). Er was geen keuzemogelijkheid ‘informatie over conflicten met mijn partner’, dus het is onduidelijk in hoeverre hierover informatie gezocht wordt.

Sociale wenselijkheid of werkelijkheid?

Ouders lijken weinig vragen te hebben over de invloed van het ouderschap op het partnerschap, en de kwaliteit van de partnerrelatie bij de ouders met een baby is relatief hoog. Dit kan in deze (relatief hoger opgeleide) respondentengroep het geval zijn, maar hier kan ook sprake zijn van vertekening door sociale wenselijkheid in de antwoorden. We weten namelijk uit ander onderzoek dat de kwaliteit van de partnerrelatie dikwijls achteruit gaat wanneer partners ouders worden. Bovendien blijkt uit verschillende andere vragen uit de vragenlijst, dat de respondenten wel degelijk conflicten ervaren en over bepaalde aspecten van de relatie minder tevreden zijn.

Bijna iedereen heeft wel eens wat

Het blijkt dat van ouders van tweejarigen 17.1% aangeeft in de afgelopen 3 maanden géén conflicten gehad te hebben met de partner. Het grootste deel van de respondenten (58.5%) geeft aan een enkele keer een conflict te hebben gehad. Bijna een kwart van de respondenten (24.4%) heeft meerdere keren een conflict ervaren (Bron: meting 2). Bij ouders van baby’s is ongeveer het zelfde patroon zichtbaar: de meeste ouders geven aan een enkele keer een conflict te hebben gehad. Hierbij valt op dat meer moeders (21.2%) dan vaders (16%) aangeven dat zijn meerdere keren een conflict hebben ervaren in de afgelopen 3 maanden (Bron: meting 0*).

Zorgtaken beter verdeeld dan huishoudelijke taken

Vaders en moeders van baby’s lijken behoorlijk tevreden over de onderlinge taakverdeling. Ook verschillen zij niet significant van elkaar in hun tevredenheid over de taakverdeling, noch wat betreft de zorgtaken rond het kind, noch wat betreft de huishoudelijke taken. Alle ouders lijken meer tevreden over de verdeling van zorgtaken dan over de verdeling van huishoudelijke taken.

Tijd nemen voor elkaar

Tot slot blijkt dat 91% van de mannen en 86% van de vrouwen aangeeft dat zij meer tijd zouden willen hebben voor hun partner.

Downloads


bron: Captise
Nieuwsdatum: woensdag 06 juni 2018

Nieuws