Nieuws
Ondersteuning van kinderen in kwetsbare thuissituaties

Ondersteuning van kinderen in kwetsbare thuissituaties

Ondersteuning van kinderen in kwetsbare thuissituaties

Door corona zitten veel kinderen en gezinnen vooral thuis. Voor sommige kinderen neemt hierdoor de stress toe. Veilige plekken om op adem te komen, zoals school, bso, de sportvereniging, thuis bij vriendjes of bij opa en oma vallen weg.

Team aandachtsfunctionarissen kwetsbare kinderen & kindermishandeling (GGD Hollands Midden) roept op om gezinnen in kwetsbare thuissituaties nu extra te steunen.

Stressfactoren

Factoren die door de coronacrisis extra stress veroorzaken, zijn bijvoorbeeld:

 • onzekerheid over het inkomen;
 • zorgen van een ouder over zijn of haar chronische ziekte of verminderde ondersteuning bij een psychische probleem;
 • ruzies tussen ouders die al problemen hadden in de relatie;
 • kinderen met extra zorgbehoefte waarvoor de dagbesteding en/of ondersteuning wegvalt;
 • netwerkondersteuning die nu wegvalt.

Door deze stressfactoren en het feit dat de kinderen bijna de hele dag thuis zijn, wordt het evenwicht verstoord. Hierdoor is er in deze tijd meer risico op kindermishandeling.

Hoe kunt u de kinderen en gezinnen steunen?

U kunt gezinnen tijdens telefonisch of Skype-contact op de volgende manier steunen:

Vragen stellen

 • Vraag naar krachten: 'Wat gaat er goed bij jullie nu?'
 • Vraag naar zorgen: 'Waar maken jullie je zorgen over?'
 • Vraag naar stress: 'Waar heb je stress over?'

Erkennen

 • Geef aan dat je het begrijpt: 'Ik kan me voorstellen dat het in deze tijd moeilijk is.'

Situatie inschatten

 • Probeer in te schatten welke zorgen zo ernstig zijn om verder te bespreken.

Meedenken

 • Help oplossingen te zoeken: 'Heb je zelf al nagedacht over wat jullie kunnen doen?'
 • Geef advies: 'Zal ik met je meedenken?' 'Zal ik iets vertellen over...?'

Toeleiden 

 • Stimuleer om hulp te vragen: 'Wie zou jullie kunnen ondersteunen en wat zou je diegene kunnen vragen?'
 • Leid toe naar professionele hulp: 'Zal ik met je meedenken wie jullie zou kunnen helpen?'

Actie ondernemen

 • Onderneem actie bij signalen van onveiligheid: Volg de meldcode en vraag advies bij Veilig Thuis Hollands Midden en/of uw eigen aandachtsfunctionaris meldcode kindermishandeling. 

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

Het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis helpt met allerlei producten. Het fonds biedt vouchers voor bijvoorbeeld middelen om het schoolprogramma te volgen, spelletjes of andere materialen die het kind helpen in deze crisissituatie.

Het crisisfonds is er voor:

 • kinderen die uit huis geplaatst zijn,
 • kinderen die thuis wonen met een jeugdbeschermingsmaatregel,
 • kinderen in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en AZC’s.

Alleen gecertificeerde (jeugd)hulpverleners en hulpverleners werkzaam in de opvang of AZC’s kunnen een aanvraag indienen. Zij kunnen het beste inschatten bij wie van deze kinderen de nood nu het hoogst is, en waar ze behoefte aan hebben.

Poster Veilig Thuis

Onderstaande poster Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld (1240 kB) kunt delen via sociale media of downloaden om uit te printen en op te hangen.

Meer informatie


Nieuwsdatum: donderdag 02 april 2020

Nieuws