Nieuws
Nog te veel jongeren staan aan de kant

Nog te veel jongeren staan aan de kant

Nog te veel jongeren staan aan de kant

Elk jaar verlaten er in Nederland 3900 jongeren het onderwijs zonder dat ze zicht hebben op een baan of een uitkering. Zij raken buiten beeld en nemen geen deel aan de maatschappij, met escalerend gedrag of andere problematiek tot gevolg. Over dit vraagstuk ging het symposium '18-/18+ problematiek van kwetsbare jongeren' van MEE NL op 6 juni 2018.

 

Het totaal aantal jongeren van 15 tot 25 jaar zonder baan én zonder uitkering was in 2017 84.000 (cijfer CBS). Het gaat hierbij vooral moeilijk lerende jongeren, die op meerdere levensgebieden problemen hebben. Vanwege deze problemen verlaten ze het onderwijs, zonder voldoende te zijn toegerust op een duurzame arbeidsplek of vervolgonderwijs. Ze lopen daarbij het risico op uitbuiting, criminaliteit, verslaving en een zwervend bestaan.

 

Yvon van Houdt, directeur van MEE NL en dagvoorzitter tijdens het symposium: 'Bij de overgang naar volwassenheid, verandert er veel; de jongere wordt verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen en moet veel zaken regelen via verschillende procedures en instanties. Goede begeleiding is in deze levensfase essentieel.' Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland en spreker op het symposium: 'De wil om je eigen beslissingen te kunnen nemen, is groot. Alleen je moet het allemaal zelf doen en dan is iedere fout die je maakt ook meteen een probleem.'

Proactieve begeleiding

Omdat vroegtijdige uitval meestal veroorzaakt wordt door en combinatie van problemen op allerlei terreinen, is een integrale aanpak nodig. Tijdens het symposium werd bekend gemaakt dat MEE hiertoe de Toekomstcoach heeft ontwikkeld. Deze voorkomt uitval bij kwetsbare jongeren door hen op alle levensgebieden proactief te begeleiden, zoals bijvoorbeeld bij het vinden van werk of een woning, of bij het in orde brengen van de financiën. Hierbij worden de school, de gemeente en werkgevers betrokken.

 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidieert een proeftraject met de Toekomstcoach in vijf regio’s met een looptijd van twee jaar.

Meer weten?

Lees meer informatie over de Toekomstcoach.


bron: MEE
Nieuwsdatum: maandag 18 juni 2018

Nieuws