Nieuws
Nieuwe website gericht op verbeteren zorg voor jeugd
Dit is een verlopen item

Nieuwe website gericht op verbeteren zorg voor jeugd

Nieuwe website gericht op verbeteren zorg voor jeugd

De website Voordejeugd.nl moet professionals, jeugdhulpaanbieders en overheden de komende jaren helpen om de zorg voor jeugd te verbeteren. De website is op 5 november 2019 gelanceerd door de organisaties die deelnemen aan het actieprogramma Zorg voor de Jeugd.

Voordejeugd.nl is ontwikkeld om zichtbaar te maken wat er de komende jaren gebeurt in de zorg voor kinderen en jongeren en wat hierin wordt bereikt. Het platform is gemaakt voor en door gemeenten, aanbieders, professionals en kennisinstellingen. Bezoekers kunnen kennis en ervaring opdoen en zich laten inspireren.

Geïnteresseerden kunnen zich via het platform aanmelden voor workshops, werkateliers en bijeenkomsten. Daarnaast is het mogelijk om contact op te nemen met regioambassadeurs en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). Zij ondersteunen initiatieven ter verbetering van de zorg voor jeugd.


bron: Zorg voor de jeugd
Nieuwsdatum: woensdag 06 november 2019

Nieuws