Nieuws
Monitor Zwangerschap en Middelengebruik

Monitor Zwangerschap en Middelengebruik

Monitor Zwangerschap en Middelengebruik

In het najaar van 2016 was GGD HM één van de deelnemende organisaties aan de Monitor Zwangerschap en Middelengebruik. Met dit onderzoek wordt een betrouwbaar landelijk beeld gegeven over het middelengebruik van moeders en hun partner voor, tijdens en na de zwangerschap.

Het onderzoek

De gegevens zijn afkomstig uit onderzoek onder 1858 moeders die het consultatiebureau bezochten met een kind van 0-4 jaar. Het gebruik van tabak wordt beschreven naar verschillende demografische kenmerken zoals leeftijd en opleidingsniveau. Ook werd gekeken naar stoppogingen tijdens de zwangerschap en het rookgedrag van de partner. Daarnaast wordt het gebruik van alcohol en drugs voor en tijdens de zwangerschap in beeld gebracht. 

Enkele kernpunten over roken

In de vier weken voor de zwangerschap rookte 17 procent van de moeders. Tijdens de zwangerschap daalde het percentage: 9 procent van de moeders had op enig moment tijdens de zwangerschap gerookt (5 procent gedurende alle trimesters en 4 procent gedurende één of twee trimesters). Na de zwangerschap stijgt de prevalentie van roken weer: 13 procent van de moeders heeft in de vier weken voor het onderzoek gerookt.

 

Iets minder dan de helft van de moeders die tijdens de zwangerschap succesvol zijn gestopt met roken, begint hier na de zwangerschap weer mee. Deze terugval is zichtbaar over bijna alle leeftijdscategorieën (met uitzondering van de 18-24-jarigen, zij lijken vaker permanent te stoppen) en alle opleidingsniveaus. Hier valt dus nog veel winst te behalen. Dit vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokken professionals.

 

Slechts 1 op de 10 rokende moeders heeft een hulpmiddel of stopmethode gebruikt bij de stoppoging.

 

Download de factsheet met de belangrijkste resultaten.


Nieuwsdatum: donderdag 24 augustus 2017

Nieuws