Nieuws
Meerjarige instellingssubsidie voor CJG Zuidplas

Meerjarige instellingssubsidie voor CJG Zuidplas

Meerjarige instellingssubsidie voor CJG Zuidplas

Het college heeft ingestemd om de GGD Hollands Midden een meerjarige instellingssubsidie te verstrekken voor de dienstverlening van het Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidplas (CJG).

Wethouder Daan de Haas en Henk Visch van de GGD Midden Holland (CJG)zetten hun handtekening onder de overeenkomst

Wethouder Daan de Haas en Henk Visch van de GGD Hollands Midden (CJG)zetten hun handtekening onder de overeenkomst​.

 

Het gaat om de periode 2017-2020. Ook deze subsidie is gebaseerd op het nieuwe subsidiebeleid, waarbij de systematiek van Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) wordt toegepast indien instellingen een subsidiebedrag van (jaarlijks) hoger dan € 50.000 aanvragen. Het CJG is een belangrijke netwerkpartner voor de gemeente in het preventieve jeugdbeleid.
Het CJG organiseert verschillende activiteiten die gericht zijn op de ondersteuning van ouders en kinderen. Een andere belangrijke taak is de 'vroegsignalering' van mogelijke problemen. Snelle doorverwijzing naar juiste zorg voorkomt dat later duurdere en zwaardere zorg noodzakelijk is.

In de subsidiebeschikking aan het CJG vormt de versterking van de samenwerking met Sociaal Team Zuidplas en Welzijn Zuidplas een belangrijke kernopdracht. Hiermee wordt de komende jaren verder gewerkt aan de verdere vormgeving van het sociaal domein in Zuidplas.


Nieuwsdatum: donderdag 13 april 2017

Nieuws