Nieuws
Mantelzorgers zijn niet altijd volwassen

Mantelzorgers zijn niet altijd volwassen

Mantelzorgers zijn niet altijd volwassen

Sommige jongeren groeien op met een familielid dat chronisch ziek is of een psychische aandoening heeft. Vaak leren deze kinderen en jongeren al vroeg hoe zij moeten zorgen voor hun zieke familielid en hoe zij zich staande moeten houden in een moeilijke gezinssituatie. Deze jonge mantelzorgers (zoals we deze kinderen en jongeren tot en met 24 jaar noemen) praten niet snel over hun thuissituatie of hun zorgen. Ook weten zij vaak niet waar ze terecht kunnen met hun vragen en hun problemen.

 

Een aantal gemeenten rondom Leiden heeft nu aangegeven dat zij wil bekijken hoe deze groep jongeren ondersteund kan worden. Wat kunnen docenten op scholen doen om bijvoorbeeld schooluitval of concentratieproblemen bij deze jongeren te verminderen. Waar kunnen de jonge mantelzorgers terecht met vragen? Hoe kunnen zij ontlast worden?

Signalen

Natuurlijk is het niet wenselijk dat kinderen al belast worden met (te) zware zorgen thuis. Toch is het soms onvermijdelijk. Uit onderzoek is gebleken dat bij jonge mantelzorgers, die overbelast zijn of dreigen te raken vaak sprake is van:

  • Vermoeidheid, concentratieproblemen en schoolverzuim met bijvoorbeeld een opvallende daling van de schoolprestaties of het afbreken van een opleiding tot gevolg;
  • Teruggetrokken gedrag en isolement ten opzichte van leeftijdgenoten. Dit kan later in het leven leiden tot ernstige persoonlijke problemen;
  • Psychische spanningen die leiden tot lichamelijke klachten, zoals eet- en slaapstoornissen of vluchtgedrag (denk aan gebruik van verdovende middelen of alcohol).

Luisterend oor 

Een projectgroep verzamelt momenteel tips hoe jonge mantelzorgers het beste kunnen worden 
ondersteund. Zo blijkt dat het al enorm scheelt als een docent op school begrip heeft voor de 
thuissituatie of een luisterend oor biedt. In Oegstgeest wordt daarom gekeken of leerkrachten van 
basisscholen via een deskundigheidsbevordering kunnen leren op welke manier zij jonge 
mantelzorgers kunnen ondersteunen. 

 

Aandacht vanuit professionals is voor jonge mantelzorgers al een verlichting. Deze professionals 
kunnen dan ook aangeven dat het mooi is om voor iemand te zorgen, maar dat het ook belangrijk is 
om voor jezelf te zorgen. Hierover worden binnenkort filmpjes gemaakt, er is inmiddels een 
Facebookpagina aangemaakt. Ook hebben we op deze website een themadossier Jonge mantelzorgers. Op de CJG-websites vinden ouders ook een thema Kinderen met zorgtaken met allerlei informatie over jonge mantelzorgers. 


Nieuwsdatum: donderdag 03 december 2015

Nieuws