Nieuws
Lancering CJG professional website

Lancering CJG professional website

De Centra voor Jeugd en Gezin in de regio Zuid-Holland Noord hebben op 3 november 2014 de vernieuwde professionalwebsite www.cjgprof.nl gelanceerd. De website is bedoeld voor netwerkpartners van het CJG die in hun werk veel contact hebben met jongeren en gezinnen. De site bundelt relevante informatie met als doel de samenwerking te bevorderen en zo de zorg rond de jeugd te versterken.

 

De website www.cjgprof.nl informeert u over de werkwijze en het aanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en over de veranderingen in de jeugdzorg. Met de in werking treden van de nieuwe Jeugdwet vervullen de CJG’s in onze regio daarbij immers een spilfunctie. Per 1 januari 2015 werken alle CJG’s met Jeugd- en Gezinsteams.

 

Doelgroep van de professionalsite zijn professionals met een belangrijke verwijsfunctie, zoals huisartsen, medewerkers van voorschoolse voorzieningen en scholen, maar ook jeugdwerkers en wijkagenten. Op de site zijn sociale kaarten beschikbaar met adressen op het gebied van zorg, welzijn en wonen, zodat u andere professionals en uw collega’s bij het CJG beter kunt vinden. Verder staan op de website themadossiers over bijvoorbeeld de transitie jeugdzorg, 1Gezin1Plan, kinderen en media en kindermishandeling. Ook is een overzicht te vinden van het cursusaanbod voor kinderen, jongeren, hun ouders en voor professionals.

 

 

Download het persbericht.


Nieuwsdatum: maandag 03 november 2014

Nieuws