Nieuws
Jeugdgezondheidszorg - Zorg op indicatie

Jeugdgezondheidszorg - Zorg op indicatie

Jeugdgezondheidszorg - Zorg op indicatie

De individuele zorg op indicatie bij de jeugdgezondheidszorg gaat door, denk hierbij aan contactmomenten op het Centrum voor Jeugd en Gezin of huisbezoeken ter ondersteuning van een gezinssituatie. 

De jeugdgezondheidszorg streeft ernaar om in deze roerige tijden juist deze groep in beeld te houden en te ondersteunen. Daarom zijn er binnen de organisatie een aantal afspraken gemaakt:

 • Alle reeds geplande contactmomenten op indicatie gaan door.
 • Begeleiding Stevig Ouderschap gaat door, bij voorkeur via telefonisch contact. Ouders zijn hierover geïnformeerd.
 • Indien gewenst kan voor alle kinderen (0-18 jaar) een extra afspraak worden ingepland.

Intercollegiaal overleg

Bent u zorgverlener? Mogelijk zijn er vanuit u ook bepaalde patiënten die u bij ons onder de aandacht wilt brengen.  Wij willen u wijzen op de mogelijkheden voor intercollegiaal overleg:

GGD Hollands Midden – Jeugdgezondheidszorg – Intercollegiaal overleg.

Voorbeelden van zorg op indicatie

Voorbeelden van zorg op indicatie kunnen zijn:

 • Kwetsbare kraamvrouwen;
 • Prematuur of dysmatuur geboren kinderen die met ontslag gaan;
 • Groeiproblemen bij patiënten in de thuissituatie;
 • Ondersteuning in de gezinssituatie bij bijvoorbeeld huilbaby’s. 

Indien de belasting op de curatieve gezondheidszorg toeneemt, zijn wij ten alle tijden bereid om mee te denken over de mogelijkheden om zorg voor patiënten met u te delen of van u over te nemen. 

Bereikbaarheid voor ouders

U kunt ouders ook wijzen op de mogelijkheden om zelf contact op te nemen met de jeugdgezondheidszorg via de informatie- en advieslijn van het Centrum voor Jeugd en Gezin, telefoonnummer: 088 254 23 84 of via de lokale CJG-website

Het Klantcontactcentrum (KCC) is via de informatie- en advieslijn tijdens kantooruren bereikbaar voor vragen van ouders. Vragen over afspraken worden behandeld door een team van assistenten. Vragen over inhoudelijke zaken als vaccinaties of opvoeding worden behandeld door een jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

De Jeugdgezondheidszorg is zich bewust van de toenemende druk op de curatieve zorg door het COVID-19 virus. In een poging de ketenpartners te ontlasten is de telefonische bereikbaarheid in onze regio vergroot. Door de inzet van meer professionals kan de jeugdgezondheidszorg veel inhoudelijke vragen van ouders op redelijk korte termijn beantwoorden. 

Vragen over COVID-19

Voor inhoudelijke vragen over het COVID-19 virus, die niet op RIVM.nl zijn te vinden zijn, verwijzen wij u graag naar:

 • Landelijk informatienummer: 0800 1351;
 • GGD Hollands Midden: 085 078 28 78
  ​(bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van  8.30 - 17.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen  09.00 - 17.00 uur).

In verband met grote drukte vragen wij niet urgente vragen te mailen naar: vragenovercorona@ggdhm.nl.  
 

Bekijk ook

Aangepaste dienstverlening en bereikbaarheid jeugdgezondheidszorg

 

Update 20 juni 2020


Nieuwsdatum: vrijdag 20 maart 2020

Nieuws