Nieuws
Jeugdarts kan ziekteverzuim mbo'ers aanpakken

Jeugdarts kan ziekteverzuim mbo'ers aanpakken

Jeugdarts kan ziekteverzuim mbo'ers aanpakken

Mbo'ers zijn een risicogroep waarvoor preventieve specialistische zorg nodig is. Mbo-leerlingen verzuimen vaker dan leerlingen van andere schooltypes – veelal vanwege somatische en psychische klachten.

 

Bij veel jongeren met klachten speelt schaamte een rol: ze willen niet dat klasgenoten of stagebegeleiders hen 'gek' vinden, ze schamen zich tegenover ouders, vrienden en hulpverleners zoals de huisarts. Daarbij komt dat adolescenten door hun leeftijd rondom de 18 jaar vallen onder het bereik van meerdere zorgwetten, wat problemen kan opleveren bij individuele zorg. Tijdige en adequate signalering van problemen door jeugdartsen is belangrijk om te voorkomen dat er (grotere) psychische stoornissen ontstaan en om te voorkomen dat leerlingen uitvallen.

 

Een ferm preventiebeleid met een grote rol voor de jeugdarts, die samenwerking kan bevorderen en veel problemen en uitval kan voorkomen, is belangrijk. Goede afspraken over de inzet van jeugdartsen op het mbo zijn nodig om jongeren, maar ook degenen ouder dan 18 jaar, beter en in een eerder stadium te helpen.

 

Wij roepen VWS en organisaties als Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Ingrado, MBO raad, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut en GGD GHOR Nederland op om hiervoor het wenselijk beleid te vormen. Samen willen we komen tot minder ziekteverzuim en psychische klachten om zo bij te dragen aan een betere toekomst van welzijn en gezondheid voor deze jongeren.

 

 

Lowieke te Beek, jeugdarts bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Hollands Midden, is eerste auteur van dit artikel wat is gepubliceerd in Medisch Contact op 15 februari 2018. Over 6 weken is het complete artikel online beschikbaar.


bron: Medisch Contact
Nieuwsdatum: donderdag 15 februari 2018

Nieuws