Nieuws
JeugdMATCH, signaleren is de moeite waard!

JeugdMATCH, signaleren is de moeite waard!

JeugdMATCH, signaleren is de moeite waard!

De medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin werken met het systeem JeugdMATCH. Het komt regelmatig voor dat er bij meerdere hulpverleners zorgen zijn over een kind of een jongere. JeugdMATCH (JM) zorgt ervoor dat zij elkaar sneller vinden, zodat zij betere hulp kunnen verlenen. JeugdMATCH is de naam die wij in onze regio gebruiken voor de Verwijsindex.

 

De uitkomsten van een landelijke evaluatie verwijsindex risicojongeren is bekend. Dit was een onderzoek naar het gebruik, het nut en de noodzaak van de verwijsindex risicojongeren. U kunt de samenvatting van de evaluatie geschreven door Gerda Visser, gemeenteamtenaar Leiden en Merian Bouwmeester, Procesmanager JeugdMATCH MH & ZHN lezen of het volledige verslag van 133 bladzijden.

 

VWS (Volksgezondheid Welzijn Sport) eindverantwoordelijk voor de verwijsindex, vindt het vooralsnog nog te vroeg om een definitief standpunt over VIR (Verwijsindex Risicojongeren) in te nemen. VWS onderschrijft dat de VIR een toegevoegde waarde heeft bewezen en die ook in de nieuwe Jeugdwet kan hebben, mits de VIR zich met inspanning van alle betrokkenen de komende jaren verder ontwikkelt. Bij de (voorziene) evaluatie van de nieuwe Jeugdwet in 2018 wordt de VIR daarom wederom geëvalueerd.

 

Ook de gemeenten in Zuid-Holland Noord en Midden Holland onderschrijven het gebruik van de verwijsindex en verwachten van de aangesloten organisaties dat zij actief de verwijsindex gebruiken.

Inmiddels zijn er een aantal sociale teams jeugd aangesloten en zijn er acties uitgezet om de Jeugd- en Gezinsteams (JGT) in Zuid-Holland Noord ook met een JGT account aan te gaan sluiten. Ook de komst van de gezinsmatch, wat helaas vertraging heeft opgelopen maar er wel gaat komen, is een positieve ontwikkeling.

 

Als reden om niet te signaleren wordt vaak aangegeven door medewerkers dat er vaak een match is met al bekende organisaties. Om te illustreren dat het afgeven van een signaal toch echt een meerwaarde kan hebben heeft één van de collega’s een casus beschreven. Hier komt uit dat professionals een meerwaarde zien in betrokkenheid/overleg met elkaar om voor de doelgroep op één lijn te staan. Daarnaast wordt door een aantal deelnemende organisaties zoals bijvoorbeeld Halt en de Raad gevraagd om toch vooral te signaleren. Voor hen heeft het een grote meerwaarde om snel in kaart te hebben wie er allemaal betrokken zijn bij een kind of familie.

De kanteling; van het niet naar het wel registreren

In opdracht van Gebruikersvereniging van MULTIsignaal heeft Tessa Wijne, student van de academie voor Sociale Studies aan de Avans Hogeschool in Breda, hier onderzoek naar gedaan. Over de resultaten van dit onderzoek heeft zij onder andere een artikel geschreven. Lees hier het volledige artikel.

 

In de onderstaande tabel staan de 1e halfjaarcijfers vermeld. Helaas zijn de aantallen teruggelopen ten opzichte van andere jaren.

 

Gemeenten Signalen Matches
Alphen aan den Rijn 8 2
Bodegraven-Reeuwijk 5 4
Gouda 6 2
Hillegom 0 1
Kaag en Braassem 2 0
Katwijk 9 2
Krimpenerwaard 2 0
Leiden 8 1
Leiderdorp 3 0
Lisse 0 0
Nieuwkoop 2 1
Noordwijk 3 1
Noordwijkerhout 2 0
Oegstgeest 0 0
Teylingen 0 0
Voorschoten 3 1
Waddinxveen 1 1
Zoeterwoude 0 0
Zuidplas 5 3
Totaal 59 19

 

Belangrijk is dat we af willen van de focus op zorgen. De focus op zorgen maakt het afgeven van een signaal voor de professional moeilijker en kan door zowel de professional als de cliënt ervaren worden als een stempel/stigma/diagnose. We willen toe naar een focus op samenwerking: "is het in deze casus verstandig/nodig/waarschijnlijk dat er met andere partijen samengewerkt zal gaan worden? In dat geval maak ik graag mijn betrokkenheid bij de cliënt en mijn bereidheid om samen te werken kenbaar". Op basis daarvan maakt u de afweging en komt het signaal dus neer op ‘laten weten dat je betrokken bent bij deze cliënt’. Dat is een boodschap die zowel voor de cliënt als voor de professional veel makkelijker is.

 

Binnenkort zal er een nieuwe folder voor ouders en voor jongeren komen. Zodra deze beschikbaar wordt u daarover geïnformeerd.


bron: Irene de Mooij, September 2015
Nieuwsdatum: dinsdag 29 september 2015

Nieuws