Nieuws
Inspectie geeft Veilig Thuis Hollands Midden voldoende

Inspectie geeft Veilig Thuis Hollands Midden voldoende

Inspectie geeft Veilig Thuis Hollands Midden voldoende

De kwaliteit van Veilig Thuis (VT) Hollands Midden is voldoende. Dat blijkt uit een hertoets van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. De wachtlijsten zijn weggewerkt en de kwaliteit is verbeterd.

 

De gemeenten in Hollands Midden hebben structureel extra geld ter beschikking gesteld voor Veilig Thuis. Daardoor heeft VT Hollands Midden 8 nieuwe medewerkers kunnen aannemen. Er zijn nu geen wachtlijsten meer. Ook ziet de Inspectie dat de verslaglegging in de dossiers duidelijker is. De afspraken met de ouders zijn goed beschreven en er wordt beter gecontroleerd of iedereen zich aan die afspraken houdt.

Onvoldoende bij toets in maart

In maart 2017 kreeg VT Hollands Midden nog een onvoldoende van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zij gaven VT Hollands Midden een half jaar de tijd voor verbeteringen. VT Hollands Midden heeft hiervoor een plan opgesteld en maatregelen genomen. 

Nog verbeteren: afspraken vastleggen en dossiers afronden

De gemeenten in Hollands Midden zijn blij met het resultaat van de nieuwe toets. Maar een paar punten moeten nog verbeterd worden. VT Hollands Midden moet de afspraken over veiligheid nog beter vastleggen. Ook werkt VT Hollands Midden nu aan de afronding van alle dossiers binnen de wettelijke termijn.

Themadossier Kindermishandeling

In het themadossier Kindermishandeling vindt u meer informatie over Veilig Thuis Hollands Midden en de Wet Meldcode en Huiselijk geweld en kindermishandeling.

 


Nieuwsdatum: donderdag 23 november 2017

Nieuws