Nieuws
Huiselijk geweld melden via apotheek

Huiselijk geweld melden via apotheek

Huiselijk geweld melden via apotheek

Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Als een klant de woorden ‘masker 19’ uitspreekt, weet de apotheker dat de klant een melding wil doen van huiselijk geweld. Daarop wordt Veilig Thuis gewaarschuwd.

Codewoord 'masker 19' maakt melden laagdrempelig

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en apothekersorganisatie KNMP hebben afgesproken om met deze nieuwe mogelijkheid het melden van huiselijk geweld laagdrempeliger te maken. Het codewoord biedt zo uitkomst voor slachtoffers die in deze tijd niet naar een veilige plek kunnen om huiselijk geweld telefonisch te melden.

Huiselijk geweld melden kan in eerste instantie door telefonisch contact op te nemen met Veilig Thuis of – bij een levensbedreigende situatie – met de politie. In sommige gevallen is het voor slachtoffers lastig om te bellen zonder dat de dader dit merkt, zeker nu iedereen tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk thuis is. Minister De Jonge: “Als het thuis niet veilig is, is deze tijd extra zwaar. Juist nu mag vrouwen niets in de weg staan om huiselijk geweld te melden. Iedere drempel om te melden moeten we wegnemen. Het codewoord bij de apotheek is een extra mogelijkheid voor slachtoffers om hulp te vragen.”

Apotheker neemt contact op met Veilig Thuis

Alle apotheken in Nederland ondernemen actie als iemand het codewoord noemt. Als een slachtoffer het codewoord ‘masker 19’ gebruikt bij de apotheek, en alleen is, nodigt de apotheker diegene uit om in een aparte ruimte samen Veilig Thuis te bellen. Als het slachtoffer samen met een ander de apotheek bezoekt, neemt de apotheker zelf contact op met Veilig Thuis. 

Vermoeden van huiselijk geweld?

Vermoedt u dat iemand in uw omgeving te maken heeft met huiselijk geweld? Neem contact op met Veilig thuis via 0800-2000. Is iemand in direct gevaar? Bel dan 112.
 

 


Nieuwsdatum: maandag 11 mei 2020

Nieuws