Nieuws
Handreiking Omgaan met armoede op scholen gelanceerd

Handreiking Omgaan met armoede op scholen gelanceerd

Handreiking Omgaan met armoede op scholen gelanceerd

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Armoede komt overal voor, ook in rijkere buurten, waar gezinnen door omstandigheden in de problemen zijn geraakt. Het aantal leerlingen dat in armoede opgroeit, is op scholen in achterstandswijken echter aanzienlijk hoger. Deze leerlingen groeien op in een omgeving die minder gunstig en stimulerend is.

 

Het thema armoede leeft op scholen. Leraren zien dat leerlingen in armoede ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling en weinig ruimte in hun hoofd hebben om te leren. Hoewel scholen armoede niet (alleen) kunnen oplossen, kunnen zij er wel aan bijdragen dat elke leerling wordt gezien, kan meedoen en toekomstkansen krijgt in een veilige en stimulerende leeromgeving.

Om scholen daarbij te helpen, is de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen. Handreiking voor po en vo' (pdf, 7,8 MB) verschenen. Deze handreiking bevat 13 bruikbare en haalbare werkwijzen, geordend in de categorieën Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren. In de uitvoering van deze werkwijzen hebben directie, leraren, zorgprofessionals en externe partners elk een andere rol.


bron: Hogeschool Rotterdam
Nieuwsdatum: donderdag 27 februari 2020

Nieuws