Nieuws
Groepsvaccinaties uitgesteld

Groepsvaccinaties uitgesteld

Door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) en de onvoorspelbaarheid daarvan, gaan groepsvaccinaties aan kinderen van 4 jaar en ouder voorlopig niet door. Ouders en kinderen ontvangen hierover géén apart bericht van het RIVM. 

 

Het consultatiebureaubezoek wordt verminderd tot de meest noodzakelijke contactmomenten. Alle overige contactmomenten vanaf 2 jaar worden uitgesteld of afgezegd.

Vaccinaties kinderen 0-4 jaar

Het streven is dat de vaccinaties voor kinderen van 0- tot 2-jarigen doorgaan. Deze zijn belangrijk voor de basisimmuniteit. De vaccinaties voor 4-jarigen (DKTP) worden uitgesteld tot uiterlijk dit najaar.

Groepsvaccinatie BMR/DTP 9-jarigen

De vaccinaties HPV en de BMR/DTP voor 9-jarigen stellen we uit tot na de zomervakantie. Dit kan zonder gevaar voor de (volks)gezondheid.

Groepsvaccinatie HPV 13-jarigen

Ook de groepsvaccinaties HPV voor 13-jarigen stellen we uit tot na de zomervakantie. Met dit uitstel komt de bescherming tegen deze ziekten niet in gevaar.

Groepsvaccinatie Meningokokkenziekte 14-jarigen

Meningokokkenziekte type W circuleert nog steeds. Daarom gaat deze vaccinatie voor 14-jarigen wel door. Jongeren die geboren zijn in 2006 krijgen vóór 1 juli 2020 een uitnodiging voor een individuele afspraak.

Het betreft hier alleen jongeren die nog niet eerder voor een vaccinatie waren uitgenodigd en jongeren van wie de uitnodiging (met de datum na 17 maart 2020) niet is doorgegaan.

22-weken prik zwangeren

De vaccinatie-spreekuren waar zwangeren de 22 wekenprik tegen kinkhoest kunnen halen gaan gewoon door.

Meer informatie

Op de website van het RIVM staat meer informatie over het Rijksvaccinatieprogramma en het coronavirus

Kijk op de lokale website van het Centrum voor Jeugd en Gezin voor informatie voor ouders.

 

Update 30 april 2020


Nieuwsdatum: woensdag 18 maart 2020

Nieuws